Hạ tầng

Quy hoạch KCN Giang Quang Thịnh: Nghiên cứu, đảm bảo thiết chế Công đoàn cho người lao động

Quy hoạch KCN Giang Quang Thịnh: Nghiên cứu, đảm bảo thiết chế Công đoàn cho người lao động

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:02, 26/05/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐối với Quy hoạch KCN Giang Quang Thịnh, cần nghiên cứu quy mô, vị trí khu vực hành chính và trung tâm công cộng đảm bảo đủ diện tích xây dựng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng, thiết chế Công đoàn cho người lao động tại KCN.

Bộ Xây dựng đã có công văn 2049/BXD-QHKT góp ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 KCN Giang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, diện tích đất KCN Giang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hóa đến năm 2030 là 300 ha và sau năm 2030 là 300 ha, do đó việc lập Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Giang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa là có cơ sở.

Tuy nhiên để hoàn thiện đồ án, Bộ Xây dựng lưu ý một số nội dung, như nghiên cứu điều chỉnh phạm vi lập quy hoạch đảm bảo việc xác định các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức không gian tổng thể cho toàn KCN. 

Đồng thời bổ sung lý do, cơ sở pháp lý (lưu ý về nguồn gốc đất đai), tính khả thi và hiệu quả của việc đề xuất tồn tại khu dân cư Chí Cường 2 quy mô khoảng 2,34 ha trong khu vực KCN, phù hợp với định hướng đã được xác định tại Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Giang Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị nghiên cứu quy mô, vị trí khu vực hành chính và trung tâm công cộng trong đồ án quy hoạch đảm bảo đủ diện tích xây dựng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong KCN, thiết chế Công đoàn cho người lao động tại KCN, sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận từ các phía.

Bên cạnh đó, làm rõ hơn vị trí, quy mô, diện tích sử dụng đất trong đồ án quy hoạch đến năm 2030 (quy hoạch giai đoạn ngắn hạn, dài hạn) đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ Điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 và Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030.

Một nội dung khác, đó là cần làm rõ phương án kết nối đảm bảo an toàn giao thông cho khoảng 30.000 lao động (theo dự báo) do KCN Giang Quang Thịnh bị chia cắt bởi tuyến đường TP Thanh Hóa - Định Công; bổ sung việc xác định chỉ giới xây dựng cho toàn KCN, đặc biệt đối với khu vực tiếp giáp tuyến đường nói trên nhằm đảm bảo cảnh quan, không gian chung của KCN, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định.

Bổ sung tích hợp giải pháp PCCC trong đồ án theo quy định; bổ sung các giải pháp, lộ trình huy động nguồn lực thực hiện đồ án; phân kỳ đầu tư theo giai đoạn tránh để lãng phí đất đai; bổ sung danh mục các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng theo các giai đoạn quy hoạch.

Bộ Xây dựng đề nghị cơ quan lập đồ án rà soát thành phần hồ sơ, nội dung thuyết minh và quy cách thể hiện đồ án quy hoạch đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ Xây dựng; chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý và tính xác thực của số liệu, tài liệu sử dụng, không hợp thức hóa các sai phạm (nếu có) trong quá trình lập đồ án; đồng thời tuân thủ quy định về lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch cũng như việc việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư liên quan.

Theo dự thảo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Giang Quang Thịnh, phạm vi lập quy hoạch thuộc một phần địa giới hành chính các xã Thiệu Giang, Thiệu Quang, Thiệu Thịnh và Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa. Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là gần 349ha. Trong đó, diện tích xây dựng KCN hơn 298ha và đất ngoài KCN hơn 50ha.

KCN Giang Quang Thịnh có chức năng là KCN đa ngành, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, hướng đến công nghiệp 4.0, ưu tiên các ngành nghề công nghiệp điện tử, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quy mô lao động khoảng 30.000 người.

Ý kiến của bạn