Hạ tầng

Quy hoạch KCN Yên Bình 2 và 3 với tổng diện tích hơn 600 ha

Quy hoạch KCN Yên Bình 2 và 3 với tổng diện tích hơn 600 ha

Tuấn Đông Tuấn Đông - 14:30, 29/07/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThái Nguyên sẽ xây dựng 2 KCN đa ngành, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, sản phẩm công nghệ cao, chế biến sâu tại địa bàn TP Phổ Yên và huyện Phú Bình. Diện tích 2 KCN dự kiến hơn 600 ha.

HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Yên Bình 2 và KCN Yên Bình 3.

Theo đó, KCN Yên Bình 2 được tổ chức lập quy hoạch với quy mô diện tích khoảng 301ha, dự báo quy mô lao động khoảng: 30.000-35.000 người.

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Yên Bình 2 được lập thuộc các phường Hồng Tiến, Đồng Tiến, Tiên Phong của TP Phổ Yên và các xã Điềm Thụy, Nga My của huyện Phú Bình; phía Bắc giáp khu dân cư xã Điềm Thụy và phường Hồng Tiến; phía Nam giáp khu dân cư phường Tiên Phong và xã Nga My; phía Đông giáp KCN Yên Bình 3; phía Tây giáp KCN Yên Bình.

Phối cảnh một nhà máy trong KCN Yên Bình. Ảnh minh họa: Internet.

Đây là KCN đa ngành, ưu tiên thu hút các dự án đầu tư phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp mũi nhọn sử dụng công nghệ tiên tiến, sản phẩm công nghệ cao, chế biến sâu, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, công nghiệp cơ khí, khai thác và chế biến nông lâm sản, sản xuất thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, công nghiệp sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.

Các chỉ tiêu cơ bản được tỉnh Thái Nguyên xác định là: Tỷ lệ đất giao thông tối thiểu 10% diện tích KCN; tỷ lệ đất cây xanh tối thiểu 10% diện tích KCN; tỷ lệ đất các khu kỹ thuật tối thiểu 1% diện tích KCN.

Đối với Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Yên Bình 3, ranh giới lập quy hoạch thuộc các xã Điềm Thụy, Nga My của huyện Phú Bình; phía Bắc giáp Khu dân cư xã Điềm Thụy; phía Nam giáp khu dân cư và trường Tiểu học Nga My 2 của xã Nga My; phía Đông giáp kênh Núi Cốc và khu dân cư xã Nga My; phía Tây giáp KCN Yên Bình 2.

KCN Yên Bình 3 được tổ chức lập quy hoạch với quy mô diện tích khoảng 300ha, dự báo quy mô lao động khoảng: 30.000-35.000 người.

Đây cũng là KCN đa ngành, ưu tiên thu hút các dự án đầu tư phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp mũi nhọn sử dụng công nghệ tiên tiến, sản phẩm công nghệ cao, chế biến sâu, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, công nghiệp cơ khí, khai thác và chế biến nông lâm sản, sản xuất thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, công nghiệp sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.

Một số chỉ tiêu cơ bản được xác định là: Tỷ lệ đất giao thông tối thiểu 10% diện tích KCN; tỷ lệ đất cây xanh tối thiểu 10% diện tích KCN; tỷ lệ đất các khu kỹ thuật tối thiểu 1% diện tích KCN.

Ý kiến của bạn