Quy hoạch Khánh Vĩnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững

15:07 27/08/2023
Mục tiêu của Quy hoạch nhằm xây dựng vùng huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoá góp phần phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương, từ đó thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Ngày 24/8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Vĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2023.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 116.642 ha với 14 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 1 thị trấn: thị trấn Khánh Vĩnh và 13 xã gồm: Cầu Bà, Giang Ly, Khánh Bình, Khánh Đông, Khánh Hiệp, Khánh Nam, Khánh Phú, Khánh Thành, Khánh Thượng, Khánh Trung, Liên Sang, Sơn Thái, Sông Cầu.

Phạm vi ranh giới được xác định như sau: phía Đông giáp huyện Diên Khánh và huyện Cam Lâm; phía Tây giáp tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng; phía Nam giáp huyện Khánh Sơn và tỉnh Ninh Thuận; phía Bắc giáp thị xã Ninh Hòa và tỉnh Đắk Lắk.

Quy hoạch vùng huyện Khánh Vĩnh gắn với quá trình phát triển kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ, du lịch. Đặc biệt, khai thác các tiềm năng tự nhiên, đất đai, văn hóa của các khu vực đồng bằng, đồi núi. Phát triển hệ thống hạ tầng khung kĩ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu đồng bộ trong toàn huyện, tránh để diễn ra chênh lệch giữa các khu vực trong phát triển…

Mục tiêu của Quy hoạch nhằm xây dựng vùng huyện Khánh Vĩnh góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, tiềm năng và lợi thế của địa phương để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững; văn hóa - xã hội phát triển lành mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh vững chắc.

Đặc biệt, tỉnh Khánh Hòa xác định việc lập quy hoạch huyện Khánh Vĩnh sẽ phát triển kinh tế theo hướng bền vững, lấy nông nghiệp làm nền tảng để ổn định kinh tế - xã hội, phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế về nguồn nguyên liệu, các ngành nghề truyền thống, phát triển các ngành nghề mới để tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Ngoài ra, hệ thống đô thị của huyện phát triển theo mô hình tiểu đô thị sinh thái núi rừng, ưu tiên phát triển các đô thị có mật độ cây xanh sinh thái cao, thân thiện với thiên nhiên, tận dụng lợi thế về điều kiện khí hậu và hệ thống rừng đặc trưng.

Là trung tâm du lịch và văn hóa - sinh thái gắn với sản xuất nông nghiệp sạch, trong đó cần bảo tồn đa dạng sinh học rừng.

Bình luận