Quy hoạch - kiến trúc

Tác động của vật liệu và công nghệ xây dựng mới đến kiến trúc

Sự bùng nổ và đa dạng của các loại VLXD hiện đại và công nghệ tiên tiến tạo nên những thách thức sáng tạo mới mà các kiến trúc sư phải đối mặt. Để có một công trình có chất lượng, đảm bảo tiện nghi tốt cho người sử dụng, bên cạnh thiết kế không gian, giải pháp kết cấu, giải pháp kỹ thuật tòa nhà là việc lựa chọn vật liệu và công nghệ xây dựng phù hợp.