Đô thị xanh

Quy hoạch Liên Nghĩa thành đô thị hiện đại, sinh thái với các làng đô thị xanh

Quy hoạch Liên Nghĩa thành đô thị hiện đại, sinh thái với các làng đô thị xanh

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:00, 28/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngLâm Đồng định hướng quy hoạch đô thị Liên Nghĩa theo chiến lược tăng trưởng xanh, hiện đại, sinh thái với các làng đô thị xanh và đặc thù cảnh quan của một đô thị cao nguyên.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán Quy hoạch chung đô thị Liên Nghĩa (mở rộng), huyện Đức Trọng đến năm 2035.

Một góc đô thị Liên Nghĩa. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Theo đó, khu vực lập quy hoạch chung bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Liên Nghĩa và 7 xã: Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, Phú Hội, Tân Hội, Tân Thành, Ninh Gia. Diện tích lập quy hoạch 46.550ha. Dân số dự báo đến năm 2025 khoảng 160.000 người; đến năm 2035 khoảng 200.000 người.

Mục tiêu quy hoạch và phát triển đô thị Liên Nghĩa (mở rộng) đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025 và đô thị loại III vào năm 2035, là vùng đô thị quan trọng của tỉnh, chia sẻ chức năng cấp vùng với thành phố Đà Lạt, đầu mối giao thông về đường bộ và hàng không của vùng và quốc gia, trở thành khu vực nội thị của thị xã Đức Trọng trong tương lai. Phát triển các trung tâm chuyên ngành cấp vùng, bao gồm: Thương mại - dịch vụ; dịch vụ phi thuế quan; dịch vụ du lịch, văn hóa, thể dục thể thao, công nghiệp công nghệ cao. Phát triển theo chiến lược tăng trưởng xanh, trở thành đô thị hiện đại, sinh thái với các làng đô thị xanh và đặc thù cảnh quan của một đô thị cao nguyên.

Trước đó, UBND huyện Đức Trọng đã ban hành phương án thành lập thị xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2023-2025, trên cơ sở chuyển nguyên trạng toàn bộ 903,13 km2 diện tích tự nhiên và dân số 192.180 người của huyện Đức Trọng (số liệu niên giám thống kê năm 2022).

Thị trấn Liên Nghĩa nằm ở trung tâm huyện Đức Trọng, cách thành phố Đà Lạt khoảng 30 km về phía Nam.

Thị trấn có diện tích 37,88 km², dân số năm 2019 là 62.784 người, mật độ dân số đạt 1.657 người/km².

Thị trấn Liên Nghĩa được thành lập vào ngày 6/3/1084, trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Tùng Nghĩa, một phần diện tích và dân số của xã Liên Hiệp (gồm toàn bộ thôn Liên Hiệp và xóm I của thôn Tân Hiệp).

Ngày 30/6/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 716/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Liên Nghĩa là đô thị loại IV.

Ý kiến của bạn