ISSN 2734-9888

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội

TS Nguyễn Cao Lãnh TS Nguyễn Cao Lãnh - 07:01, 29/01/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDoanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của nền kinh tế các nước đang phát triển.

Ý kiến của bạn