Đô thị

Quy hoạch Phố Cà thành đô thị loại IV

Quy hoạch Phố Cà thành đô thị loại IV

Tuấn Đông Tuấn Đông - 09:48, 04/03/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phố Cà dự kiến quy mô diện tích khoảng 1.413 ha, định hướng đến năm 2040 là đô thị loại IV, thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Bộ Xây dựng vừa có công văn 595/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Hà Nam cho ý kiến đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phố Cà, huyện Thanh Liêm.

Theo hồ sơ quy hoạch, đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phố Cà dự kiến quy mô lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Thanh Tâm và xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, diện tích khoảng 1.413 ha, định hướng đến năm 2040 là đô thị loại IV, thuộc huyện Thanh Liêm.

Bộ Xây dựng cho biết, tại Quyết định số 1686/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Phương án quy hoạch hệ thống đô thị tỉnh Hà Nam có định hướng đô thị Thanh Liêm là đô thị loại IV cấp tỉnh.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng lưu ý cơ quan lập quy hoạch chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, thông tin, các tài liệu, cơ sở dữ liệu, bản đồ phục vụ lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phố Cà; thực hiện đánh giá hiện trạng, thực trạng sử dụng đất, dân cư, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; rà soát, đánh giá các quy hoạch, dự án tại khu vực quy hoạch, bảo đảm không hợp thức hóa các sai phạm (nếu có) vào nội dung quy hoạch.

Đồng thời bổ sung đánh giá tình hình thực hiện theo Quy hoạch chung đô thị Phố Cà đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 theo quy định.

Nhiều khu đô thị mới hiện đại đang dần hình thành ở Thanh Liêm. Ảnh: Báo TN&MT

Bảng, biểu hiện trạng sử dụng đất cần phân theo loại chức năng sử dụng đất quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

Đối với dự báo quy mô dân số, Bộ Xây dựng đề nghị cơ quan lập quy hoạch bổ sung luận cứ khoa học và thực tiễn dự báo trên cơ sở yếu tố thực trạng dân số và các định hướng phát triển có liên quan theo quy định.

Bên cạnh đó, cần bổ sung chỉ tiêu đất dân dụng bình quân bảo đảm phù hợp quy định, bổ sung làm rõ luận chứng chỉ tiêu đất nhà ở; rà soát bảo đảm sự phù hợp, thống nhất của diện tích đất rừng với Quy hoạch 3 loại rừng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bổ sung phân tích mô hình, cấu trúc đô thị trong Định hướng phát triển không gian đô thị Phố Cà, đảm bảo tính kế thừa Quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: Quy hoạch cao độ nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cung cấp điện, năng lượng, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang... phải đảm bảo phù hợp, đồng bộ với các quy hoạch liên quan đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Cơ quan lập quy hoạch cũng cần làm rõ quy mô đất giao thông tĩnh đảm bảo đáp ứng nhu cầu dân số đô thị theo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD. Rà soát nội dung phương án, giải pháp cấp nước phòng cháy chữa cháy trong đồ án quy hoạch đảm bảo các quy định liên quan.

Bộ Xây dựng giao UBND tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng có liên quan rà soát hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phố Cà, huyện Thanh Liêm đảm bảo thực hiện đúng quy định hiện hành; tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư.

Bổ sung giải pháp khắc phục, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) đối với khu vực xã Thanh Nghị sau khi điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phố Cà không còn là khu vực định hướng phát triển đô thị, bảo đảm quy định của các pháp luật có liên quan.

Ý kiến của bạn