Quy hoạch thành phố Đà Nẵng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn

16:27 25/11/2023
Mục tiêu Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, bản sắc, giữ vai trò là đầu mối kết nối, phát triển với mạng lưới đô thị khu vực và quốc tế.

Sáng 25/11, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Lễ công bố Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch). Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo của một số bộ, ngành đã tới tham dự buổi lễ và trao Quyết định số 1287/QĐ-TTg Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao Quyết định quy hoạch cho Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh

Quy hoạch TP Đà Nẵng được xây dựng thống nhất, đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. 

Tích hợp và liên kết một cách khoa học với Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, được vận dụng đầy đủ, sáng tạo các quan điểm, định hướng phát triển của Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nội dung quy hoạch nêu rõ quan điểm, mục tiêu và phương hướng phát triển của thành phố đến cuối thời kỳ quy hoạch, cũng như tầm nhìn đến năm 2050; cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đã được Bộ Chính trị ban hành về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng tại Nghị quyết số 43-NQ/TW và bảo đảm tính liên kết, đồng bộ trong định hướng phát triển giữa các ngành, lĩnh vực của thành phố; phát huy các tiềm năng, thế mạnh của Đà Nẵng... 

Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá, Quy hoạch TP Đà Nẵng được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh; cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 43-NQ/TW, thể hiện khát vọng của nhân dân Đà Nẵng về thành phố đáng sống, trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và thế giới. Quy hoạch đã mở ra cơ hội không gian phát triển mới cho thành phố, được kỳ vọng tạo ra xung lực mới để Đà Nẵng tiếp tục tạo ra kỳ tích lần thứ 2 về phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ công bố.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, Đà Nẵng khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, phân bổ nguồn lực, xác định trách nhiệm và tiến độ, kèm theo đó là chương trình, dự án; nhất là các dự án ưu tiên để thu hút nhà đầu tư lớn. Tuy nhiên, cần xác định quy hoạch này chỉ mang tính định hướng về không gian, đi cùng đó cần phải rà soát quy hoạch ngành, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu… nhằm tiếp tục đồng bộ.

 

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định, Quy hoạch TP Đà Nẵng đã hoàn thành và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 2/11/2023. Đây là cơ sở pháp lý vô cùng quan trọng, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới; là nền tảng để tiếp tục khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng theo đúng định hướng và đạt được hiệu quả cao nhất trong thời gian sớm nhất.

Tính đến ngày 15/11/2023, TP Đà Nẵng đã cấp mới và điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 40 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 47.000 tỷ đồng; thu hút gần 200 triệu USD vốn đầu tư FDI.

“Thành phố đang xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Vì vậy, Quy hoạch TP Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại thời điểm này càng có ý nghĩa quan trọng để thành phố xây dựng kịch bản tăng trưởng phù hợp. Từ đó, xác định các chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm để triển khai hiệu quả trong thời gian đến trên cơ sở khai thác tối đa mọi nguồn lực nội tại của địa phương, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực bên ngoài, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ hơn, bứt phá hơn để thành phố hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Quy hoạch TP Đà Nẵng giúp phát huy tiềm năng, thế mạnh.

Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 2/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định mục tiêu quy hoạch TP. Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, bản sắc, bền vững, ngang tầm quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới đô thị khu vực và quốc tế. Là trung tâm du lịch quốc tế gắn với trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế; trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin; trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực và là thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á.

Tại buổi Lễ, UBND TP Đà Nẵng đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 7 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng. Trong đó, 6 dự án có vốn đầu tư trong nước (1 dự án tăng vốn đầu tư) và 1 dự án có vốn đầu tư nước ngoài vừa được cấp phép.

Bình luận