Đô thị

Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Tuấn Đông Tuấn Đông - 13:34, 29/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Chủ tịch Hội đồng.

Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm hiện thực hóa mục tiêu được Bộ Chính trị nêu tại Nghị quyết số 09-NQ/TW, đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; là nơi nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại Hội nghị thẩm định. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Báo cáo Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đưa ra quan điểm phát triển đảm bảo tính khả thi và phát triển lâu dài, tạo nền tảng cho các giai đoạn tiếp theo; đảm bảo tỷ trọng hợp lý giữa các thành phần kinh tế và bảo vệ nền kinh tế khỏi các tác động toàn cầu bất lợi trong tương lai, tập trung vào đổi mới và đa dạng hóa; đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu, tận dụng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tầm nhìn của Khánh Hòa đến năm 2050 gồm 3 trụ cột chính là dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp; 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường; 6 nhiệm vụ trọng tâm; 4 đột phá.

Khánh Hòa đưa ra 4 phân vùng quy hoạch chính với những thế mạnh và đặc điểm riêng, bổ trợ cho nhau để triển khai thành công Quy hoạch tỉnh, bao gồm: Khu kinh tế Vân Phong - đóng góp GRDP thấp nhất trong năm 2020, là khu vực chưa phát triển với tiềm năng chưa được khai thác; Vùng trọng điểm gồm thành phố Nha Trang và phía Nam Ninh Hòa và huyện Diên Khánh - khu vực đô thị và điểm nóng phát triển du lịch và dịch vụ lâu năm; Vùng phía Nam gồm thành phố Cam Ranh và đô thị Cam Lâm - trung tâm quốc phòng và logistics địa phương; Vùng phía Tây gồm khu vực nội địa và miền núi - khu vực nông thôn cách biệt và đất chủ yếu là nông nghiệp thuộc các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và phía Tây thị xã Ninh Hòa.

Khánh Hòa lựa chọn tăng trưởng bền vững với tăng trưởng GRDP đạt mức 8% trong giai đoạn 2021 - 2030 và 5% giai đoạn 2030 - 2050; GRDP bình quân đầu người đạt xấp xỉ 8.000 USD vào năm 2030; các ngành sản xuất, dịch vụ phát triển theo phương thức thông minh và các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Để sớm hoàn thiện Quy hoạch theo quy định, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo cơ quan lập Quy hoạch nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến; bổ sung và làm rõ một số nội dung về quy trình từ lúc bắt đầu lập đến lúc hoàn thiện Quy hoạch; làm rõ hơn việc tích hợp theo quy định của Luật Quy hoạch; làm rõ hơn các điểm nghẽn, vấn đề có tính chất đột phá, bứt phá, khai thác được tiềm năng lợi thế.

Đặc biệt, Khánh Hòa cần lưu ý về cơ cấu ngành kinh tế; về thu hút nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư chiến lược, tạo hiệu ứng lan tỏa, cần phải thay đổi cơ cấu, thu hút đầu tư; rà soát và làm rõ đâu là khâu đột phá, đâu là trụ cột, đâu là động lực mới cho tăng trưởng...

Ý kiến của bạn