Nông thôn

Quy hoạch Long An cần bảo đảm đồng bộ quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh

Quy hoạch Long An cần bảo đảm đồng bộ quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh

Thanh Nga Thanh Nga - 07:12, 30/07/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBáo cáo Quy hoạch tỉnh Long An cơ bản phù hợp với quy định về nội dung quy hoạch tỉnh. Cần bổ sung, làm rõ một số nội dung để bảo đảm sự đồng bộ giữa các quy hoạch, mục tiêu cụ thể về phát triển nhà ở...

Bảo đảm đồng bộ quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh

Bộ Xây dựng vừa góp ý thẩm định Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đề nghị của Bộ KH&ĐT, trong đó đề nghị làm rõ hệ thống đô thị, quy mô dân số đô thị hiện có. Bổ sung, làm rõ các yêu cầu, định hướng chính tại phương hướng phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

Bố trí không gian các công trình, dự án quan trọng, vùng bảo tồn đã được xác định tại quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong phương án quy hoạch tỉnh. Bổ sung làm rõ các khu vực khuyến khích phát triển, khu vực hạn chế phát triển và các khu vực cần bảo tồn, bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 5 Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, đối với các vùng phát triển đô thị (phía Đông, phía Bắc, phía Tây) được đề xuất tại khoản 1.2.2 mục I phần III của Báo cáo quy hoạch, cần bổ sung làm rõ phạm vi, nguyên tắc quản lý phát triển đô thị đối với từng vùng phát triển, làm cơ sở triển khai thực hiện các quy hoạch chung đô thị và tổ chức quản lý sau khi quy hoạch tỉnh Long An được phê duyệt.

Đề xuất về phạm vi ranh giới của các đô thị mới, đô thị được mở rộng để thành lập đơn vị hành chính mới và quy mô dân số các đô thị theo từng giai đoạn đến năm 2025, năm 2030, làm cơ sở lập quy hoạch chung đô thị trên địa bàn tỉnh.

Bổ sung làm rõ vị trí, quy mô, vai trò, tính chất của các khu, cụm du lịch; không gian thương mại dịch vụ; khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao cấp vùng;... cấp tỉnh. Trong đó, đặc biệt đối với đề xuất hình thành khu kinh tế ven biển, cần làm rõ mối quan hệ không gian và kế hoạch hình thành, phát triển của đô thị Cần Giuộc để đảm bảo không chồng chéo trong tổ chức quản lý và triển khai thực hiện.

Nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc. Ảnh: Báo Long An

Có mục tiêu cụ thể về phát triển nhà ở

Bộ Xây dựng cho biết, ngày 22/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2161/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đặt ra các mục tiêu cụ thể về việc phát triển nhà ở cho từng khu vực đô thị, nông thôn và các loại hình nhà ở thương mại, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, nhà ở công nhân khu công nghiệp. Do vậy, đề nghị nghiên cứu bổ sung những nội dung này vào dự thảo báo cáo.

Ngoài ra, Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 cần đảm bảo thống nhất với Chương trình phát triển nhà ở nêu trên, đặc biệt cần đảm bảo sự phù hợp giữa nhu cầu diện tích đất xây dựng các loại nhà ở tại Chương trình phát triển nhà ở với diện tích đất ở bố trí trong quy hoạch tỉnh.

Bổ sung tuyến ống truyền tải nước thô liên tỉnh từ Châu Thành (Tiền Giang) đi Tân An (Long An) được xác định tại Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 02/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phương án quy hoạch địa điểm xây dựng nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng cấp tỉnh.

Cũng theo Bộ Xây dựng, để đảm bảo tính  thống nhất, đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch, đề nghị làm rõ trong quy hoạch tỉnh Long An định hướng phát triển Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Thủ Thừa chỉ có quy mô diện tích 200ha

Đặc biệt, cần đề xuất các giải pháp khả thi trong phương án quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên việc lập hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro biến đổi khí hậu tại đô thị (Atlats đô thị và khí hậu); khoanh vùng chịu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (ngập lụt, sạt lở, xâm nhập mặn...) và đề xuất giải pháp đối với từng vùng; xác định các chương trình, dự án ưu tiên phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, quan tâm đến các dự án phát triển hạ tầng, nhà ở, đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh.

Ý kiến của bạn