Nông thôn

Quy hoạch xây dựng Quỳnh Lưu trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của tỉnh Nghệ An

Quy hoạch xây dựng Quỳnh Lưu trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của tỉnh Nghệ An

Thanh Nga Thanh Nga - 12:56, 10/05/2022

Theo Quy hoạch xây dựng, huyện Quỳnh Lưu cùng với huyện Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An được quy hoạch xây dựng trở thành cực tăng trưởng quan trọng trong vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ.

Tỉnh Nghệ An vừa thông qua quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳnh Lưu với tổng diện tích lập quy hoạch 439,78km2, gồm 33 đơn vị hành chính, tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050.

Quan điểm, mục tiêu quy hoạch là sự phát triển thống nhất về không gian, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn với phát triển chung vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ và vùng duyên hải tỉnh Nghệ An. Phát triển hài hòa giưa các vùng đô thị và nông thôn, các vùng chức năng với các vùng miền. Tôn trọng tự nhiên, ứng phó với các vấn đề về BĐKH để bảo đảm cho sự phát triển bền vững.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳnh Lưu góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, tiềm năng và thế mạnh của địa phương để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vũng, văn hóa - xã hội phát triển lành mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân dược nâng cao, quốc phòng, an ninh vững chắc.

Quy hoạch xây dựng huyện Quỳnh Lưu có tính chất, chức năng là vùng kinh tế tổng hợp trọng điểm phía Bắc của tỉnh Nghệ An, cùng với huyện Hoàng Mai trở thành cực tăng trưởng quan trọng trong vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ; Là vùng phát triển với các chức năng đô thị, công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch biển và sinh thái, khai thác chế biến thủy hải sản, nông lâm nghiệp…; Là vùng phát triển hài hòa các mục tiêu kinh tế, văn hóa, môi trường và an ninh quốc phòng.

Dự báo tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 9,5-10,5%, trong đó công nghiệp - xây dựng 34-35%, dịch vụ - thương mại 46-47%; giai đoạn 2030-2050, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 13-14%, trong đó công nghiệp - xây dựng 38-39%, dịch vụ - thương mại 48-49%.

Định hướng phát triển không gian thành 3 vùng phát triển không gian theo hướng vừa kết nối với tổng thể phát triển chung của tỉnh Nghệ An vừa khai thác hiệu quả các tiềm năng của địa bàn khu vực.

Định hướng không gian phát triển đô thị thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2021-2030 toàn huyện có 6 đô thị: Đô thị Cầu Giát (mở rộng phạm vi ranh giới đô thị thêm các xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Hậu và một phần xã Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng), đô thị Sơn Hải - Quỳnh Nghĩa (được hình thành từ đô thị Sơn Hải và các xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Long, Tiến Thủy, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Minh), mở rộng đô thị Tuần và đô thị Quỳnh Bảng để hình thành đô thị Tân Thắng và đô thị Quỳnh Văn. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 42,9%.

Giai đoạn 2030-2050, toàn huyện có 6 đô thị: Cầu Giát, Sơn Hải – Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Bảng, Tuần, Tân Thắng và Quỳnh Văn. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 56,2%.

 

Ý kiến của bạn