Rà soát, chỉnh lý nguyên tắc điều chỉnh giá đất rõ ràng hơn trong việc áp dụng

14:27 25/05/2024
Dự thảo Nghị định quy định về giá đất có 6 chương, 41 điều, quy định về phương pháp định giá đất; sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất; phương pháp định giá đất của các trường hợp chuyển tiếp…

Ngày 24/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về giá đất.

Theo báo cáo của Bộ TN&MT, dự thảo Nghị định sau khi tiếp thu hoàn thiện có 6 chương, 41 điều quy định về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất; áp dụng phương pháp định giá đất của các trường hợp chuyển tiếp…

Về phương pháp so sánh, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, bỏ quy định về việc xác định giá trị tài sản gắn liền với đất là cây lâu năm chưa đến kỳ thu hoạch; rà soát, chỉnh lý nguyên tắc việc điều chỉnh giá của thửa đất rõ ràng hơn trong việc áp dụng.

Đối với phương pháp thặng dư, cơ quan soạn thảo đã bổ sung thu thập thông tin về thửa đất, khu đất cần định giá; các thông tin cần khảo sát khi áp dụng phương pháp này.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Nghị định quy định về giá đất cần thể chế hoá các chính sách mới, đột phá trong Luật Đất đai năm 2024 - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Các ý kiến thảo luận tập trung vào một số nội dung, như việc bổ sung chi phí trong ước tính tổng chi phí phát triển của thửa đất, khu đất; đề xuất phương án thiết kế tách riêng tổng chi phí phát triển và tổng doanh thu; quy định về đưa chi phí dự phòng vào tổng chi phí phát triển...

Bộ TN&MT tiếp thu, bổ sung thêm các loại chi phí: Quan trắc biến dạng công trình; phá dỡ các công trình xây dựng không thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp thị; thẩm tra tổng mức đầu tư; bảo hiểm công trình; lấn biển đối với dự án lấn biển hoặc hạng mục lấn biển; đồng thời sửa đổi cách tính chi phí kinh doanh theo hướng phù hợp với tính chất, quy mô dự án và tình hình thực tế tại địa phương…

Về quy định bảng giá đất, Bộ TN&MT cũng đã bổ sung quy định trong trường hợp thiếu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất; căn cứ xác định giá đất ở khu vực chưa được quy định trong bảng giá đất; chỉnh lý trình tự xây dựng bảng giá đất và bổ sung, làm rõ các cơ quan, tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo bảng giá đất; rà soát, hoàn thiện điều kiện của cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho ý kiến về một số nội dung: Đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn định giá đất; áp dụng phương pháp định giá đất và khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp bàn giao đất trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực; quy định điều kiện hoạt động và lập cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân hành nghề định giá đất…

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định, nhanh chóng đưa Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống.

Trước đó, theo đề xuất của Bộ TN&MT, Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 thay vì ngày 01/01/2025 như trong Luật Đất đai đã quy định.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai.

Cụ thể, Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành 06 nghị định; ban hành theo thẩm quyền 04 thông tư để quy định chi tiết Luật Đất đai.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành 02 nghị định, ban hành theo thẩm quyền 01 thông tư để quy định chi tiết Luật Đất đai.

Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành 01 nghị định để quy định chi tiết Luật Đất đai; cập nhật bổ sung vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp nội dung được giao tại Điều 248 Luật Đất đai.

Bộ LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 quyết định để quy định chi tiết Luật Đất đai.

Bộ Nội vụ ban hành 01 thông tư để quy định chi tiết Luật Đất đai.

Đối với dự thảo Nghị định quy định lấn biển theo nhiệm vụ được giao tại Điều 190 Luật Đất đai năm 2024, Bộ TN&MT đã xây dựng, hoàn thiện, trình ban hành Nghị định theo trình tự rút gọn, có hiệu lực từ ngày 01/4/2024.

Bình luận