Rà soát cuối kỳ thuế chống bán phá giá với thép phủ màu nhập khẩu Hàn Quốc, Trung Quốc

13:42 29/10/2023
Bộ Công Thương sẽ thực hiện việc thẩm tra, xác minh lại các thông tin do các bên liên quan cung cấp trước khi hoàn thành kết luận điều tra chính thức về vụ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá với thép phủ màu. Hạn cuối để đăng ký bên liên quan là ngày 16/01/2024.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3198/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim, được cán phẳng, được sơn (thường gọi là thép phủ màu, hoặc tôn màu) có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Các sản phẩm được điều tra phân loại theo mã HS 7210.70.12, 7210.70.13, 7210.70.19, 7210.70.21, 7210.70.29, 7210.70.91, 7210.70.99, 7212.40.11, 7212.40.12, 7212.40.13, 7212.40.14, 7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.99, 7225.99.90, 7226.99.

Năm 2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 786/QĐ-BCT về kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới và Quyết định số 1283/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất vụ việc.

Ngày 30/12/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2964/QĐ-BCT về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1283/QĐ-BCT; ngày 18/01/2023 ban hành Quyết định số 84/QĐ-BCT về kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc.

Sau rà soát, mức thuế chống bán phá giá hiện hành đối với các doanh nghiệp xuất khẩu tôn màu của Trung Quốc là 2,56 - 34,27% và của Hàn Quốc là 4,95 - 19,25%.

Ngày 25/7/2023, Bộ Công Thương đã thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ vụ việc và nhận được hồ sơ yêu cầu rà soát cuồi kỳ đầy đủ và hợp lệ của các doanh nghiệp sản xuất trong nước vào ngày 25/8/2023.

Ngày 23/10/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2751/QĐ-BCT về việc điều tra rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc.

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết, quyết định tiến hành điều tra rà soát cuối kỳ được ban hành căn cứ theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại nhằm xác định sự cần thiết, tính hợp lý và tác động kinh tế - xã hội của việc tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu, đánh giá khả năng tiếp tục hoặc tái diễn hành vi bán phá giá gây thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước trong trường hợp chấm dứt biện pháp chống bán phá giá.

Theo quy định pháp luật, sau khi khởi xướng điều tra, Cơ quan điều tra sẽ gửi bản câu hỏi điều tra cho các bên liên quan để thu thập thông tin nhằm phân tích, đánh giá các nội dung về khả năng hàng hóa nhập khẩu bị bán phá giá nếu chấm dứt biện pháp chống bán phá giá; khả năng ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại đáng kể hoặc bị đe dọa gây thiệt hại đáng kể nếu chấm dứt việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá; và mối quan hệ nhân quả giữa khả năng bán phá giá với khả năng thiệt hại mà ngành sản xuất trong nước phải chịu.

Bộ Công Thương sẽ thực hiện việc thẩm tra, xác minh lại các thông tin do các bên liên quan cung cấp trước khi hoàn thành kết luận điều tra chính thức về vụ việc. Đồng thời, Bộ cũng sẽ tổ chức tham vấn công khai để các bên liên quan trực tiếp trao đổi, cung cấp thông tin, bày tỏ quan điểm về vụ việc trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc.

Tổ chức, cá nhân có thể đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc với Cơ quan điều tra theo mẫu Đơn đăng ký bên liên quan ban hành tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại và gửi tới Cơ quan điều tra theo phương thức công văn chính thức hoặc thư điện tử.

Bộ Công Thương khuyến nghị tất cả các tổ chức, cá nhân đang xuất nhập khẩu, phân phối, kinh doanh, sử dụng hàng hóa bị điều tra đăng ký làm bên liên quan và cung cấp các thông tin cần thiết tới Bộ để đảm bảo quyền và lợi ích của mình theo quy định của pháp luật.

Bình luận