Rà soát, đảm bảo quy hoạch khớp với Luật Thủ đô và các quy hoạch đã phê duyệt

07:02 12/06/2024
Quy hoạch Thủ đô và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô còn một số nội dung mâu thuẫn với các quy hoạch khác liên quan. Do vậy, cần rà soát để 2 quy hoạch này khớp với nhau, với Luật Thủ đô và với các quy hoạch đã được phê duyệt.

Chiều 11/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Trình bày Báo cáo tóm tắt cho ý kiến về 2 quy hoạch, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn nêu rõ, Ủy ban Kinh tế cho rằng, Quy hoạch Thủ đô và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đã được xây dựng công phu, khoa học, thể hiện được tầm nhìn, khát vọng xây dựng Thủ đô phát triển “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Tuy nhiên, qua rà soát 2 bản quy hoạch này, có nhiều nội dung trùng lặp, chưa thống nhất về phạm vi, mức độ chi tiết, do đó có thể dẫn đến chồng chéo, mâu thuẫn và gây khó khăn trong việc lập, quản lý và thực hiện quy hoạch.

Vì vậy, Ủy ban Kinh tế đề nghị các cơ quan lập, thẩm định các quy hoạch này cần có sự phối hợp chặt chẽ để tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bảo đảm nguyên tắc Quy hoạch Thủ đô là căn cứ để lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô. Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô là quy hoạch cụ thể hóa, chi tiết hơn Quy hoạch Thủ đô và việc điều chỉnh phải thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch vùng, quy hoạch ngành quốc gia, Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội còn có mâu thuẫn, cần tiếp tục được chỉnh sửa. Đáng lưu ý, hai quy hoạch này còn có mâu thuẫn với các quy hoạch khác như quy hoạch ngành. Do vậy, cần rà soát để 2 quy hoạch khớp với nhau, khớp với Luật Thủ đô và khớp với các quy hoạch khác đã được phê duyệt.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, 2 quy hoạch phải "động và mở", quy hoạch phải có độ thoáng, quy hoạch quá chi tiết, cụ thể thì rất khó, sẽ phải thường xuyên điều chỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bảo đảm nguyên tắc Quy hoạch Thủ đô là căn cứ để lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung của Thủ đô; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô là quy hoạch cụ thể hóa, chi tiết hơn quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh phù hợp với các nội dung, tránh trùng lắp, chưa thống nhất về phạm vi, mức độ chi tiết của 2 quy hoạch, bảo đảm theo đúng thứ bậc quy hoạch và pháp luật về quy hoạch.

Đồng thời rà soát, bảo đảm 2 quy hoạch này phù hợp, tương thích với dự thảo Luật Thủ đô đang sửa đổi. Rà soát kỹ các nội dung cụ thể được cơ quan thẩm tra nêu trong Báo cáo thẩm tra. Bổ sung đánh giá số liệu cụ thể đối với hiện hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, làm rõ hơn tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị, quỹ đất dành cho giao thông, tính đồng bộ giữa các phương thức vận tải, việc liên kết giữa các ngành…

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần đánh giá kỹ hơn điểm nghẽn, tồn tại, hạn chế của các quy hoạch thời kỳ trước để hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô, cụ thể hơn mục tiêu phát triển và bổ sung chỉ tiêu về văn hóa, môi trường. Nghiên cứu chỉnh lý để lựa chọn ngành quan trọng tương ứng với các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển, tránh dàn trải. Đối với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung, cần bổ sung một số nội dung dự báo, dự kiến như dự báo về dân số cho phù hợp với thời kỳ, tầm nhìn mới của quy hoạch…

Trước đó, ngày 24/5/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 80-KL/TƯ về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. 

Kết luận số 80-KL/TƯ nêu rõ, Bộ Chính trị cơ bản thống nhất với các quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn và nội dung chủ yếu của các quy hoạch.

Đồng thời nhấn mạnh, các quy hoạch phải bảo đảm tính kế thừa và phát triển, có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược.

Quy hoạch Thủ đô cần có "tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội", tạo ra "cơ hội mới - giá trị mới" trong phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".  

Đồng thời tiếp tục rà soát, xác định rõ chức năng, vị trí, vai trò của Thăng Long - Hà Nội trong suốt hơn 1.000 năm lịch sử và các tiềm năng, lợi thế, đặc thù riêng của Hà Nội để khai thác, phát huy tối đa cho phát triển Thủ đô.

Ngoài ra, cần đánh giá cụ thể các hạn chế, bất cập để thấy rõ nguyên nhân gốc rễ của điểm nghẽn, nút thắt, từ đó có tư duy đổi mới, giải pháp đột phá, chiến lược gắn với lộ trình ưu tiên thực hiện.

Bình luận