Pháp luật xây dựng

Rà soát, sửa đổi các quy định về phòng cháy, chữa cháy

Rà soát, sửa đổi các quy định về phòng cháy, chữa cháy

Tuấn Đông Tuấn Đông - 06:00, 11/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi các quy định về phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023 trực tuyến với địa phương, trong đó yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Đối với nội dung rà soát, sửa đổi các quy định về phòng cháy, chữa cháy, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an thực hiện các giải pháp mạnh bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi các quy định về phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy.

Vào cuối tháng 5, Bộ Xây dựng đã có văn bản giao nhiệm vụ đột xuất cho Viện Khoa học công nghệ xây dựng, thực hiện rà soát, sửa đổi QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát toàn bộ vướng mắc về an toàn cháy trong hoạt động xây dựng; rà soát nội dung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình để xác định rõ các vướng mắc, nguyên nhân.

Việc rà soát để đề xuất các nội dung cần sửa đổi trong QCVN 06:2022/BXD; đề xuất hoàn chỉnh hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình.

Ngoài ra, biên soạn sửa đổi QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, đảm bảo các cơ sở khoa học, phù hợp điều kiện thực tiễn tại Việt Nam, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Cũng liên quan đến công tác này, thực hiện Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn trong công tác phòng cháy, chữa cháy, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã đẩy mạnh công tác tham mưu, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về phòng cháy, chữa cháy.

Cụ thể, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã trực tiếp làm việc, hướng dẫn tại một số địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp còn vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Quy chuẩn 06:2022 (Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ  thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình) đã có nhiều tháo gỡ về phòng cháy, chữa cháy.

Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đề nghị các doanh nghiệp, các đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ để tổ chức thực hiện.

Ý kiến của bạn