Chỉ đạo điều hành

Rà soát, sửa đổi các quy định về tổ chức phối hợp liên ngành

Rà soát, sửa đổi các quy định về tổ chức phối hợp liên ngành

Tuấn Đông Tuấn Đông - 14:22, 27/02/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát các quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành, trình Thủ tướng sửa đổi những nội dung không còn phù hợp trong tháng 3 năm nay.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1186/VPCP-TCCV truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc rà soát, sửa đổi các quy định về tổ chức phối hợp liên ngành.

Trên cơ sở báo cáo của Văn phòng Chính phủ về thực trạng thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3166/VPCP-TCCV ngày 15/10/2021 về việc rà soát, sắp xếp tổ chức phối hợp liên ngành.

Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát các quy định không còn phù hợp tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành, trình Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi Quyết định này trong tháng 3/2023.

Ý kiến của bạn