Chỉ đạo điều hành

Rà soát, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ Dự án Sân bay Long Thành

Rà soát, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ Dự án Sân bay Long Thành

Tuấn Đông Tuấn Đông - 15:03, 19/04/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể đối với Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; gửi Bộ GTVT tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trước ngày 23/4/2023.

Ngày 18/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 271/CĐ-TTg về việc triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: GTVT, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Công điện nêu rõ: Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Dự án) là dự án quan trọng quốc gia, được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, trong đó xác định rõ mốc tiến độ hoàn thành.  

Tuy nhiên, đến thời điểm này, tiến độ thực hiện các dự án thành phần chính đã chậm so với yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ.

Công trường sân bay Long Thành. Ảnh: Thảo Nguyên

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Chủ đầu tư các dự án thành phần, Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan rà soát các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 6/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình triển khai Dự án, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể; gửi Bộ GTVT tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trước ngày 23/4/2023.

Đối với Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành: UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao diện tích đất giai đoạn 1 (1.180ha); bàn giao mặt bằng 2 tuyến giao thông kết nối trước ngày 30/6/2023; phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường khu vực Dự án; kịp thời giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân trong quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, không để xảy ra khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1: Dự án thành phần 1 - Các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước: Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh Đồng Nai cần khẩn trương bố trí nguồn vốn, giao chủ đầu tư và chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện dự án Trụ sở cơ quan quản lý nhà nước tại Dự án đáp ứng yêu cầu tiến độ chung của Dự án.

Dự án thành phần 2 - các công trình phục vụ quản lý bay: Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) khẩn trương hoàn thành phê duyệt hồ sơ thiết kế phần thân và các hạng mục còn lại của công trình để triển khai công tác lựa chọn nhà thầu thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, hoàn thành công trình đưa vào khai thác, vận hành đồng bộ với các dự án thành phần khác.
Dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không: Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương chỉ đạo đánh giá năng lực triển khai Dự án của ACV, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong tổ chức đấu thầu gói thầu số 5.10; theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5.10 nhằm lựa chọn được nhà thầu có năng lực thực sự trong tháng 5/2023.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan liên quan chỉ đạo ACV thực hiện Dự án, đẩy nhanh các thủ tục để khởi công Nhà ga hành khách, dứt khoát không để tình trạng kéo dài, chậm tiến độ và chưa rõ hướng xử lý khả thi, hiệu quả như vừa qua.

ACV phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai Dự án thành phần 3; rà soát năng lực và việc tổ chức thực hiện Dự án trong thời gian qua, kịp thời báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ GTVT để có biện pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, tiến độ công trình, vệ sinh môi trường và không làm tăng tổng mức đầu tư bất hợp lý; rà soát hồ sơ mời thầu bảo đảm lựa chọn được nhà thầu đáp ứng đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các gói thầu.

Chỉ đạo các nhà thầu thi công triển khai theo kế hoạch huy động nhân sự, máy móc, đảm bảo kiểm soát tiến độ.

Tập trung công tác quản lý, giám sát chất lượng công trình tuân thủ đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, an toàn giao thông trên công trường và các khu vực có người dân tham gia giao thông.

Dự án thành phần 4 - các công trình khác: Bộ GTVT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công trình, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ hoàn thiện, vận hành thử đồng bộ với các dự án thành phần của Dự án.

Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan liên quan: Bộ GTVT thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành, chỉ đạo, hướng dẫn và kịp thời giải quyết vướng mắc của các chủ đầu tư để triển khai dự án đáp ứng tiến độ, an toàn, chất lượng, bảo đảm vệ sinh môi trường; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai, thống nhất phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 4, tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội về toàn bộ quá trình triển khai thực hiện Dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, giám sát chặt chẽ quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu của Dự án.

Bộ Xây dựng, Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng định kỳ hàng tháng tổ chức kiểm tra thực tế tại công trường Dự án để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng công trình, dự án, chủ động phòng ngừa tiêu cực, sai phạm.

Các Bộ: GTVT, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan kịp thời xử lý các kiến nghị của ACV, VATM và các chủ đầu tư theo thẩm quyền.

Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo triển khai Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn