Thị trường

Rà soát tổng thể các dự án nhà ở tại TP.HCM

Rà soát tổng thể các dự án nhà ở tại TP.HCM

Khải An Khải An - 09:00, 24/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP.HCM giao UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức tập trung rà soát, thống kê, phân loại tất cả các khu nhà ở, các dự án đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn qua các thời kỳ từ trước tới nay.

UBND TP.HCM chỉ đạo và yêu cầu các Sở, ngành liên quan rà soát tổng thể các dự án nhà ở trên địa bàn Thành phố. Theo đó, việc rà soát này nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận) tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn Thành phố.

Sở Xây dựng TP.HCM được giao nhiệm vụ hiện thủ tục công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư đối với các dự án xây dựng nhà ở thương mại. Trong năm 2022, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra thực địa đối với các dự án trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020.

Qua kiểm tra, có 180 dự án đã hoàn thành thi công xây dựng với 117.823 căn hộ và 7.849 nhà ở riêng lẻ; 57 dự án đang thi công xây dựng với 50.976 căn hộ chung cư và 4.777 nhà ở riêng lẻ. Cụ thể, số lượng căn hộ, nhà ở được xác định theo số lượng ghi trong văn bản chấp thuận đầu tư dự án.

Ảnh minh họa: ITN.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, qua rà soát, kiểm tra cho thấy, việc xác định điều kiện khởi công gặp khó khăn do việc đầu tư xây dựng trải qua nhiều thời gian, thời kỳ xây dựng từ 1989 đến nay chịu sự điều chỉnh của thay đổi pháp luật xây dựng có liên quan hoặc chủ đầu tư dự án đã chuyển nhượng, quan hệ dân sự khác cho các cá nhân, tổ chức dẫn đến rất khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về xây dựng tại địa bàn.

Đồng thời, việc quản lý các dự án này cũng trải qua nhiều giai đoạn liên quan đến trách nhiệm quản lý nên việc thu thập hồ sơ pháp lý, phối hợp kiểm tra, xử lý gặp nhiều khó khăn, trong đó, chủ yếu là các nguyên nhân như: chưa hoàn thành công tác bồi thường, tranh chấp; chưa được kết nối hạ tầng; chưa có quyết định giao đất; dự án bị thu hồi; dự án chưa được chấp thuận đầu tư; chưa được cấp giấy phép xây dựng theo quy định...

Từ thực tế trên, để thống nhất về công tác quản lý các khu nhà ở, các dự án nhà ở cần phải có sự thống nhất về việc áp dụng các quy định pháp luật qua từng thời kỳ, UBND TP.HCM giao UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức tập trung rà soát, thống kê, phân loại các khu nhà ở, các dự án đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn qua các thời kỳ từ trước tới nay.

Bên cạnh đó, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước tại địa phương đối với việc quản lý các khu, dự án nhà ở trên địa bàn TP.HCM.

 

Ý kiến của bạn