Phát triển xanh

Rừng phòng hộ Cần Giờ được đề cử thành khu Ramsar

Rừng phòng hộ Cần Giờ được đề cử thành khu Ramsar

Tuấn Đông Tuấn Đông - 06:30, 24/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP.HCM đề cử rừng phòng hộ Cần Giờ thành khu Ramsar, tức vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế để quản lý hiệu quả.

Trong công văn gửi Bộ TN&MT, UBND TP.HCM đề nghị Bộ này xem xét, thống nhất các nội dung để thành phố triển khai các bước tiếp theo đề cử công nhận khu Ramsar đối với rừng phòng hộ Cần Giờ.

Theo dự thảo sơ bộ hồ sơ đề cử thành khu Ramsar, rừng ngập mặn Cần Giờ được hình thành và phát triển trên nền đất phù sa do hệ thống sông Sài Gòn, Đồng Nai mang đến, lắng đọng.

Khu vực dần hình thành nền đất, kết hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, chế độ thủy triều bán nhật triều, mật độ sông rạch dày đặc tạo sự thuận lợi cho sự phát triển của hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Năm 1991, rừng ngập mặn Cần Giờ được chuyển thành rừng phòng hộ môi trường Thành phố. Từ năm 2000 đến nay, rừng phòng hộ môi trường Thành phố được chuyển thành rừng phòng hộ huyện Cần Giờ.

Theo công bố hiện trạng rừng phòng hộ của TP.HCM năm 2022, diện tích rừng phòng hộ huyện Cần Giờ là gần 35.000ha. Trong đó, diện tích có rừng là hơn 32.000ha, còn lại là các loại đất khác.

Rừng ngập mặn Cần Giờ hiện nay là nơi sinh sống của nhiều loại động, thực vật quý hiếm thuộc danh mục Sách đỏ Việt Nam. Các loài quý hiếm này gồm 2 loài thực vật và 9 loài động vật.

Mục tiêu đến năm 2025, cả nước có 13 khu Ramsar

Công ước Ramsar là một công ước quốc tế về bảo tồn và sử dụng một cách hợp lý đất ngập nước và các nguồn tài nguyên từ đất ngập nước. Khu Ramsar là vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế được ban thư ký Công ước Ramsar công nhận.

Hiện tại Việt Nam có 9 khu đất ngập nước được công nhận là khu Ramsar thế giới.

Theo Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 cả nước có 13 khu đất ngập nước được công nhận là khu Ramsar.

Ý kiến của bạn

Chủ đề bạn có thể quan tâm