Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM

09:40 04/09/2022
Với doanh nghiệp đã có quyền sử dụng đất, thời gian thực hiện thủ tục pháp lý đầu tư một dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại TP.HCM tối đa là 153 ngày làm việc.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành và đơn vị liên quan hướng dẫn về trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng NƠXH và dự án đầu tư xây dựng lại nhà chung cư xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, đối với trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng NƠXH, UBND TP.HCM thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng thành phố chia thành 2 trường hợp.

Thứ nhất, với doanh nghiệp đã có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trình tự thủ tục gồm 5 bước, tổng thời gian thực hiện tối đa 153 ngày làm việc.

Trong đó, các bước bao gồm: Đánh giá sơ bộ một số điều kiện cơ bản (sự phù hợp về quy hoạch, pháp lý đất đai…), thời gian thực hiện bước này là 20 ngày.

Cùng đó, việc chấp thuận chủ trương đầu tư và đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, thời gian thực hiện 35 ngày.

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thời gian thực hiện 48 ngày.

Đồng thời, thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thời gian thực hiện 15 ngày.

Ảnh minh họa: Internet.

Đối với các thủ tục đầu tư xây dựng dự án được thực hiện đồng thời, thời gian thực hiện 35 ngày.

Thứ hai, với trường hợp dự án NƠXH xây dựng trên đất do nhà nước trực tiếp quản lý (đất công) được đầu tư không phải bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, UBND TP.HCM yêu cầu thực hiện thêm các bước sau:

Đánh giá năng lực của chủ đầu tư và tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, thời gian thực hiện tối đa 318 ngày.

Về trình tự thủ tục của dự án đầu tư xây dựng lại chung cư cấp D, UBND TP.HCM thống nhất chia làm 2 trường hợp.

Trong đó, đối với trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư thoả thuận được với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản về việc lựa chọn chủ đầu tư, trình tự thủ tục sẽ trải qua 9 bước, tổng thời gian thực hiện tối đa 241 ngày.

Đối với, trường hợp chủ đầu tư dự án được Nhà nước đấu thầu lựa chọn, trình tự thủ tục bao gồm 10 bước.

Trong đó, thời gian thực hiện như sau: Nếu chỉ có 1 nhà đầu tư tham gia đấu thầu thì thời gian tối đa thực hiện thủ tục là 208 ngày. Nếu có 2 nhà đầu tư trở lên tham gia, thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư là 353 ngày.

Bình luận