Hạ tầng

Rút ngắn thời gian xây dựng đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng

Rút ngắn thời gian xây dựng đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng

Thanh Nga Thanh Nga - 07:00, 21/01/2023

Dự án Đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng có tổng chiều dài khoảng 56,9km đi qua 2 huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa, dự kiến ĐTXD trong giai đoạn 2023-2027, cần được nghiên cứu rút ngắn thời gian thi công xây dựng.

Trải dài trên địa bàn 2 huyện

Bộ Xây dựng góp ý thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Dự án Đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận nằm hoàn toàn trên địa bàn 2 huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa; được xác định là đường bộ giao thông của địa phương, có kết nối Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Tổng chiều dài Dự án khoảng 56,9km, trong đó đoạn qua huyện Khánh Vĩnh dài khoảng 29,3km; đoạn qua huyện Khánh Sơn dài khoảng 27,6km.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Dự án được đầu tư theo hình thức đầu tư công; cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới; tiến độ thực hiện từ 2022-2027, với tổng mức đầu tư khoảng 1.930 tỷ đồng, chia thành 2 dự án thành phần: (i) Xây dựng Đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, tổng mức đầu tư khoảng 1.827,91 tỷ đồng; (ii) Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, tổng mức đầu tư khoảng 101,97 tỷ đồng.

Điểm đầu giao với Quốc lộ 27C tại Km16+900 (cách sông Cầu 250m về phía Đông) thuộc địa phận xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh; Điểm cuối tại ranh giới giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận trên đường tỉnh ĐT.656 (Km55+900) huyện Khánh Sơn đi vào địa phận xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Quy mô mặt cắt ngang đường cấp IV miền núi, vận tốc thiết kế 40km/h; bề rộng nền đường Bnền = 9,0m, Bmặt = 2 x 3,0m = 6,0m, lề gia cố 2 x 1,0m = 2,0m, lề đất 2 x 0,5m = 1,0m (Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005 Đường ôtô - Yêu cầu thiết kế); bề rộng mặt cầu phù hợp với bề rộng đường; nút giao đồng mức đơn giản; toàn tuyến bố trí 17 cầu, trong đó 2 cầu giữ nguyên là cầu Sơn Bình và cầu Hàm Leo.

Phương án thiết kế sơ bộ, quy mô mặt cắt ngang đường Bnền = 9,0m; Bmặt = 6,0m. Tốc độ thiết kế 40km/h. Đường cấp IV miền núi. Trong dự thảo Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thì tuyến đường có quy mô 04 làn xe, đường cấp III. Theo Tiêu chuẩn kỹ thuật 4054:2005 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế thì đường cấp III và đường cấp IV có nhiều sự khác nhau về các yếu tố hình học của đường (đường cong nằm, đường cong đứng, bề rộng mặt đường, độ dốc dọc đường…).

Kỳ vọng phá thế độc đạo

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, cập nhật và rà soát đảm bảo Dự án phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch ngành có liên quan.

Làm rõ và thống nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho tuyến đường, có đánh giá về khả năng việc nâng cấp từ đường cấp IV lên đường cấp III trong tương lai.

Nghiên cứu, tính toán rút ngắn thời gian thi công xây dựng Dự án, góp phần phát huy hiệu quả đầu tư và nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của Dự án.

Làm rõ về phạm vi GPMB, phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, diện tích rừng cần chuyển đổi, phương án trồng rừng thay thế.

Việc xác định tổng mức đầu tư đảm bảo tính đúng, tính đủ...

Rà soát, hoàn thiện sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án. UBND tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tính chính xác, đúng đắn của số liệu tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư và bổ sung các tài liệu, số liệu công trình tương tự đã hoặc đang thực hiện được tham khảo làm cơ sở tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư (nếu có).

Việc triển khai thiết kế ở bước tiếp theo của Dự án, các đơn vị có liên quan phải tiến hành khảo sát, đánh giá, thuyết minh tính toán thiết kế đầy đủ theo quy định, làm cơ sở xác định khối lượng, đơn giá, các chi phí có liên quan để xác định tổng mức đầu tư đảm bảo tính đúng, tính đủ, nâng cao hiệu quả dự án, không thất thoát vốn nhà nước.

Trong sơ bộ tổng mức đầu tư, cần có thông tin cá nhân chủ trì lập sơ bộ tổng mức đầu tư, hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân lập sơ bộ tổng mức đầu tư, ký đóng dấu đúng quy định…

Dự án Đường được đầu tư góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải giữa huyện Khánh Sơn với các địa phương khác; phá thế độc đạo chỉ có một tuyến đường (ĐT.656) đi vào trung tâm huyện nhưng dễ bị sạt lở trong mùa mưa bão; góp phần tăng cường an ninh, quốc phòng giữa các vùng phòng thủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; phát triển tiềm năng du lịch thác Yang Bay, thác Tà Gụ; giúp kết nối mạng lưới giao thông khu vực nói riêng và khu vực tỉnh Khánh Hòa nói chung.

Ý kiến của bạn