Hạ tầng

Sân bay Long Thành vẫn vướng giải phóng mặt bằng

Sân bay Long Thành vẫn vướng giải phóng mặt bằng

Thanh Nga Thanh Nga - 21:20, 22/09/2022

Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành vẫn đang gặp khó khăn, vướng mắc trong khâu GPMB mặc dù Bộ GTVT và UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đoàn công tác cùng các bộ, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ.

Nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ Dự án

Theo Bộ GTVT, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân do tiến độ xây dựng các khu tái định cư, các công trình hạ tầng khu tái định cư chưa đáp ứng tiến độ nên các hộ dân (hộ phụ phát sinh) chưa có chỗ để di chuyển. Nhiều hộ dân đang còn vướng mắc về giấy tờ đất (chuyển nhượng viết tay, vô chủ…) khó khăn trong công tác đền bù.

Hồ sơ điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng HKQT Long Thành chưa được phê duyệt, đang được Bộ KH&ĐT - cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định, nên chưa thể tiếp tục giải ngân.

Do chính sách đền bù của 02 Dự án khác nhau nên chưa thể tiến hành chi trả các hộ dân nằm trong phạm vi GPMB của 02 tuyến giao thông kết nối.

Cụ thể đối với Dự án thành phần 1, do các dự án của các bộ và UBND tỉnh Đồng Nai chưa được bố trí vốn trung hạn nên chưa có cơ sở triển khai, ngoài hạng mục Trụ sở Cảng vụ hàng không Long Thành.

Đối với Dự án thành phần 3 có khối lượng hồ sơ rất lớn, kỹ thuật phức tạp, nhiều hạng mục thuộc các bộ, ngành liên quan, chủ yếu phải tiếp cận qua hồ sơ dạng file mềm trên máy tính nên rất cần sự tương tác, phối hợp chặt chẽ của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế,tư vấn thẩm tra cũng như sự phối hợp xin ý kiến của các đơn vị liên quan của các bộ quản lý chuyên ngành để đẩy nhanh công tác thẩm định.

Dự án thành phần 3 có khối lượng công tác san nền còn lại rất lớn (85,5%), thời gian thi công còn lại ngắn (7,5 tháng). Hương lộ 10 vẫn chưa đóng hẳn được để phục vụ thi công do vẫn còn khoảng 100 hộ dân còn sinh sống trong khu vực 1.810 ha dự án. Ngoài ra, 02 tuyến giao thông kết nối đường công vụ chính của toàn Dự án chưa được GPMB để khởi công tháng 09/2022 nên có thể ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án.

Tập trung giải quyết dứt điểm công tác GPMB

Để đáp ứng tiến độ Dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai trong tháng 09/2022, tập trung giải quyết dứt điểm công tác GPMB và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo tiến độ Dự án.

Bố trí vốn và chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai hạng mục trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc tỉnh (thuộc Dự án thành phần 1) đáp ứng tiến độ hoàn thành trước 31/12/2024 và xây dựng tiến độ chi tiết làm cơ sở chỉ đạo thực hiện và gửi Bộ GTVT trước ngày 30/9/2022 để theo dõi tổng hợp.

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn Sở TN&MT, Sở Tài chính hỗ trợ cung cấp  số liệu kịp thời cho Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không miền Nam và Hội đồng thẩm định giá xây dựng  giá sàn nộp ngân sách nhà nước (M3) đối với các công trình thuộc dự án thành phần 4.

Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng HKQT Long Thành trình Thủ tướng Chính phủ và trình Quốc hội phê duyệt.

Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp thực hiện công tác thẩm định đối với các hạng mục công trình dân dụng thuộc Dự án. Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra Nhà nước, thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra để hỗ trợ các chủ đầu tư kiểm soát chất lượng.

Đề nghị Bộ KH&ĐT hướng dẫn UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện các nội dung điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng HKQT Long Thành trình Thủ tướng Chính phủ và trình Quốc hội phê duyệt đáp ứng tiến độ. Hướng dẫn UBND tỉnh Đồng Nai và Cục Hàng không Việt Nam đấu thầu các dự án có sử dụng đất và phương pháp xác định giá trị M3.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) và Ban QLDA Cảng HKQT Long Thành chỉ đạo nhà thầu thi công xây dựng kế hoạch huy động nhân sự, máy móc theo kế hoạch thi công ACV báo cáo, đảm bảo kiểm soát tiến độ theo chỉ đạo. Đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống đường công vụ và hệ thống thoát nước. Chỉ đạo tư vấn thiết kế tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ tư vấn thiết kế của các công trình còn lại, đảm bảo chất lượng…

Các Dự án thành phần và UBND tỉnh Đồng Nai có báo cáo kiểm điểm tiến độ thực hiện gửi Ban Chỉ đạo và Bộ GTVT trước ngày 05 hằng tháng.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng mức đầu tư 109.111 tỷ đồng gồm 04 dự án thành phần: (1) Dự án thành phần 1 - Các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước; (2) Dự án thành phần 2 - Các công trình phụ vụ quản lý bay; (3) Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không; (4) Dự án thành phần 4 - Các công trình khác.

Ý kiến của bạn