sản phẳng

  • Tbox Việt Nam báo giá chuyển giao sàn hộp vượt nhịp

    Tbox Việt Nam báo giá chuyển giao sàn hộp vượt nhịp

    Trong các công trình xây dựng, cấu trúc của sàn có vai trò rất quan trọng. Với nền kinh tế phát triển như hiện nay, nhiều loại sàn được ra đời nhằm tối ưu được nhiều chi phí xây dựng. Bên cạnh như loại sàn như sàn không dầm, sàn phẳng... thì sàn hộp vượt nhịp là loại sàn được yêu thích và sử dụng nhiều nhất.