Kinh tế xây dựng

Sản xuất công nghiệp tăng 7,5%

Sản xuất công nghiệp tăng 7,5%

Thanh Nga Thanh Nga - 14:59, 29/04/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTính chung 4 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,1%, đóng góp 0,02 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4/2022 ước tính tăng 2% so với tháng trước và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 11,3% (cao hơn tốc độ tăng 5,8% và 9,6% của cùng kỳ năm 2018 và 2019); sản xuất và phân phối điện tăng 2,8%; ngành khai khoáng tăng 2,3%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,4%.

Tốc độ tăng chỉ số IIP tháng 4/2022 so với tháng trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn là: Hưng Yên tăng 11,2%; Hải Dương tăng 9,5%; Long An tăng 9%; Bình Dương tăng 7,3%; Bắc Giang tăng 5,5%; Hà Nội và Thái Nguyên cùng tăng 5%; Quảng Ninh tăng 3,7%; Hải Phòng tăng 2,4%; TP.HCM tăng 2%...

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, IIP ước tính tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 tăng 9,5%).

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 8,3% (cùng kỳ năm 2021 tăng 12,1%), đóng góp 6,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,6%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 2,6%, đóng góp 0,4 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,1%, đóng góp 0,02 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong 4 tháng đầu năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, trong đó thép góc tăng 15,2%, thép cán tăng 9,6%, than sạch tăng 9,3%. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó sắt, thép thô giảm 5,8%.

 

Ý kiến của bạn