Tài chính- đầu tư

Sản xuất công nghiệp tháng 02/2024 giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2023

Sản xuất công nghiệp tháng 02/2024 giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2023

Thanh Nga Thanh Nga - 10:26, 29/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo Tổng cục Thống kê, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 02/2024 ước tính giảm 18% so với tháng trước và giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 giảm 2,9%).

Trong đó, ngành khai khoáng giảm 3,5%, làm giảm 0,6 điểm phần trăm trong mức tăng chung; ngành chế biến, chế tạo tăng 5,9%, đóng góp 5,2 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,2%, đóng góp 1,1 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,5%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 56 địa phương và giảm ở 7 địa phương trên cả nước.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm ngày 01/02/2024 tăng 0,3% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 0,5% so với cùng thời điểm năm trước.

Đáng chú ý, một số chỉ số sản xuất một số lĩnh vực công nghiệp liên quan đến ngành Xây dựng trong tháng 2 so với tháng 01/2024, như: Thuộc nhóm ngành khai khoáng có lĩnh vực khai thác đá, cát, sỏi, đất sét đạt 74,1%;  

Thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, có sản xuất xi măng, vôi, thạch cao đạt 82,1%; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao đạt 74,5%; và sản xuất VLXD từ đất sét đạt 72,8%...

Tháng 02/2024 so với cùng kỳ năm 2023: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét đạt 83,3%; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao đạt 96,9%; Sản xuất xi măng, vôi, thạch cao đạt 89,5%; và sản xuất VLXD từ đất sét đạt 77,3%...

Một số lĩnh vực khác liên quan đến nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải tháng 2 so tháng 01/2024, như: Khai thác, xử lý và cung cấp nước đạt 97,4%; Thoát nước và xử lý nước thải đạt 84,8%. 

Tháng 02/2024 so với cùng kỳ năm 2023: Khai thác, xử lý và cung cấp nước đạt 102,4%; Thoát nước và xử lý nước thải đạt 97,0%.

Ý kiến của bạn