Kinh tế xây dựng

Sản xuất công nghiệp tháng 5 có những dấu hiệu khởi sắc

Sản xuất công nghiệp tháng 5 có những dấu hiệu khởi sắc

Tân Hưng Tân Hưng - 13:30, 29/05/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế thế giới những tháng đầu năm 2023 gặp nhiều khó khăn, tính chung 5 tháng đầu năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2023 ước tính tăng 2,2% so với tháng 4 và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

So với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến, chế tạo giảm 0,5%, ngành khai khoáng giảm 2,9%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,8%.

Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5% trong tháng 5/2023.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, IIP ước tính giảm 2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 8,1%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo giảm 2,5% (cùng kỳ năm 2022 tăng 8,9%), làm giảm 1,7 điểm phần trăm vào mức tăng chung, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 0,8%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm, ngành khai khoáng giảm 3,5%, làm giảm 0,5 điểm phần trăm, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Chỉ số sản xuất 5 tháng đầu năm 2023 của một số ngành trọng điểm cấp II giảm so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất xe có động cơ giảm 10,1%, sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy giảm 8,5%, sản xuất trang phục giảm 8,3%, sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 5,9%, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 5,8%, sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 5,6%, sản xuất kim loại giảm 5,5%, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 5,1%.

Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Khai thác quặng kim loại tăng 13%, sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 12,7%, sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 8,6%, hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải, sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị cùng tăng 8,1%, sản xuất đồ uống tăng 6,5%, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 6,3%, khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 5,4%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp hoặc giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện giảm.  

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực 5 tháng đầu năm 2023 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Đường kính tăng 31,1%, xăng, dầu tăng 13,5%, vải dệt từ sợi nhân tạo tăng 10,6%, phân hỗn hợp NPK tăng 9,2%, thuốc lá điếu tăng 8,6%, ti vi tăng 7%.

Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước: Ô tô giảm 24%, thép thanh, thép góc giảm 20,1%, điện thoại di động giảm 16,4%, vải dệt từ sợi tự nhiên và linh kiện điện thoại cùng giảm 10,1%, quần áo mặc thường giảm 9,8%.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/5/2023 tăng 0,8% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 4,8% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước không đổi so với thời điểm tháng trước và giảm 1,8% so với cùng thời điểm năm trước; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,4% và giảm 2,9%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,1% và giảm 5,9%.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 0,4% so với cùng thời điểm năm trước, ngành chế biến, chế tạo tăng 0,9% và giảm 5,1%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí không đổi và giảm 1,7%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,1% và giảm 1,3%.

Ý kiến của bạn