Hạ tầng

Sắp có tuyến đường kết nối Khánh Hòa - Ninh Thuận và Lâm Đồng dài gần 57km

Sắp có tuyến đường kết nối Khánh Hòa - Ninh Thuận và Lâm Đồng dài gần 57km

Thu Thảo Thu Thảo - 10:02, 09/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTuyến đường liên vùng kết nối tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng có vai trò rất quan trọng khi tạo ra không gian mới trong việc phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, mở ra kết nối giữa 2 huyện miền núi là Khánh Sơn với Khánh Vĩnh; đồng thời góp phần tăng cường an ninh, quốc phòng.

HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất chủ trương thực hiện và cam kết phân bố nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án đường liên vùng kết nối 3 này.
Tuyến đường liên vùng giữa 3 tỉnh có tổng chiều dài gần 57km gồm: 29,3km thuộc địa phận huyện Khánh Vĩnh và 27,6km thuộc địa phận huyện Khánh Sơn. 

Dự án thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia, có tổng mức đầu tư khoảng 1.930 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương cam kết bố trí thực hiện dự án khoảng 930 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Khánh Hòa cam kết bố trí 122 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, giai đoạn 2026-2030, tiếp tục bố trí 808 tỷ đồng để thực hiện dự án này.
Tuyến đường được xây dựng sẽ góp phần xóa bỏ tính độc đạo của đường tỉnh lộ 9 nối Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Cam Ranh đến trung tâm huyện miền núi Khánh Sơn, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung, kết nối liên vùng với tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện giữa 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng.
Tuyến đường còn hình thành trục giao thông theo hướng Bắc - Nam, nối tỉnh lộ 9 với đường Sông Cầu – Yang Bay (đường tỉnh ĐT.654C kết nối ra Quốc lộ 27C - tuyến đường kết nối trung tâm thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), góp phần tăng cường an ninh, quốc phòng, tạo điều kiện cơ động trong các tình huống cấp thiết. Theo kế hoạch dự kiến, công tác chuẩn bị dự án từ năm 2023 và cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027. 

Ý kiến của bạn