Bất động sản

Sẽ xử lý nghiêm các vi phạm về nhà ở xã hội

Sẽ xử lý nghiêm các vi phạm về nhà ở xã hội

Thanh Trà Thanh Trà - 08:00, 24/02/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngCác sở, ngành của TP Hà Nội sẽ kiểm tra tập trung vào việc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) theo quy định nhằm xác định các trường hợp bán lại, cho thuê, cho ở nhờ, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo trong văn bản của UBND TP Hà Nội vừa gửi các Sở: Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng NƠXH.

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các Sở: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã có dự án trên địa bàn lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng NƠXH theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, việc kiểm tra tập trung vào việc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua NƠXH theo quy định.

Đồng thời, kiểm tra việc quản lý sử dụng NƠXH của các đối tượng đã được mua, thuê, thuê mua NƠXH trên địa bàn nhằm xác định các trường hợp bán lại, cho thuê, cho ở nhờ, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và tự ý thay đổi thiết kế công trình, căn hộ.

Cùng với đó là kiểm tra việc lập dự toán, xác định giá bán và giá bán thực tế của các chủ đầu tư dự án NƠXH.

Mặt khác, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra sai phạm, không xử lý dứt điểm. Đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về NƠXH nếu có và đề xuất các biện pháp khắc phục.

Các sở, ngành của TP Hà Nội sẽ kiểm tra tập trung việc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua NƠXH theo quy định 

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành chuyên đề "Giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng NƠXH trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2025".

Trong đó có nêu, giai đoạn 2016- 2020, đã có 12.659 căn hộ NƠXH tại 23 dự án được xét duyệt bán, cho thuê, tương đương khoảng hơn 1,2 triệu m² sàn nhà ở. Việc xét duyệt cơ bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát việc sử dụng NƠXH, Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện đã phát hiện và xử lý một số trường hợp các đối tượng mua, thuê NƠXH sử dụng không đúng mục đích như: Cải tạo đập thông 2 căn hộ để mở rộng diện tích, cho ở nhờ, cho thuê lại hoặc không sử dụng...

Đáng chú ý, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản trên sau khi Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng NƠXH.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về một số tồn tại, bất cập, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng NƠXH tại một số địa phương như: Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk....

Trong đó, nhấn mạnh đối tượng được mua NƠXH chưa đúng quy định; việc lập dự toán theo phương án tính giá bán của chủ đầu tư dự án NƠXH chưa đúng; chủ đầu tư, khách hàng tự thay đổi thiết kế công trình, căn hộ; việc sử dụng căn hộ không đúng mục đích...

Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục các tồn tại, bất cập nêu trên và nhằm tránh tình trạng lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng NƠXH theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung vào các nội dung:

Việc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua NƠXH theo quy định trên địa bàn quản lý; Việc quản lý, sử dụng NƠXH của các đối tượng đã được mua, thuê, thuê mua NƠXH trên địa bàn nhằm xác định các trường hợp bán lại, cho thuê, cho ở nhờ, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và việc tự ý thay đổi thiết kế công trình, căn hộ; Việc lập dự toán, xác định giá bán và giá bán thực tế của các chủ đầu tư dự án NƠXH;

Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra sai phạm, không xử lý dứt điểm;

Xử lý các vi phạm pháp luật về NƠXH (nếu có) và đề xuất các biện pháp khắc phục.

Ý kiến của bạn