“sếu đầu đàn”

  • Hỗ trợ để có các doanh nghiệp “sếu đầu đàn”

    Hỗ trợ để có các doanh nghiệp “sếu đầu đàn”

    “Kinh nghiệm của nhiều quốc gia thực hiện công nghiệp hóa thành công đều có vai trò của hệ thống doanh nghiệp (DN), đặc biệt là các DN quy mô lớn như là những “DN đầu tàu” hay “sếu đầu đàn” để tạo ra hệ sinh thái dẫn dắt sự phát triển của các DNNVV tham gia chuỗi sản xuất” - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chia sẻ trong cuộc trao đổi với Báo ĐTTC.