Doanh nghiệp- Doanh nhân

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đều tăng trong quý 1

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đều tăng trong quý 1

Thu Thảo Thu Thảo - 15:54, 29/03/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrong quý 1/2024, cả nước có 59,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có gần 20 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động...

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KH&ĐT), trong tháng 3/2024, cả nước có 14,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 64,3% so với tháng trước và giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước; hơn 3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 43,4% và giảm 52%; có 4.139 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 19,6% và giảm 0,2%; 4.980 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 131,3% và tăng 44,3%; có 1.412 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 6,2% so với tháng 02/2024 và tương đương cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý 1/2024, cả nước có 59,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có gần 20 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 73,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước; Bình quân một tháng có gần 24,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tuy nhiên, khi so sánh giữa số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong quý 1/2024, tổng số doanh nghiệp nước ta giảm 14,1 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng giảm 4,7 nghìn doanh nghiệp.

Theo đánh giá xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, hoạt động SXKD quý 1/2024 khó khăn hơn quý 4/2023 với 64,9% doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD quý 1/2024 so với quý 4/2023 tốt hơn và giữ ổn định (22,1% tốt hơn và 42,8% giữ ổn định), 35,1% doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD khó khăn hơn. Dự báo quý 2/2024 khả quan hơn quý 1/2024 với 82,0% doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD quý 2/2024 so với quý 1/2024 tốt hơn và giữ ổn định (45,4% tốt hơn, 36,6% giữ ổn định), 18,0% doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành Xây dựng quý 1/2024 khó khăn hơn quý 4/2023 với 16,3% doanh nghiệp nhận định hoạt động SXKD thuận lợi hơn; 41,5% doanh nghiệp nhận định hoạt động SXKD giữ ổn định và 42,2% doanh nghiệp nhận định hoạt động SXKD khó khăn hơn. Dự báo quý 2/2024 so với quý 1/2024, các doanh nghiệp xây dựng nhận định hoạt động SXKD tốt lên với 32,2% doanh nghiệp dự báo hoạt động SXKD thuận lợi hơn; 40,7% nhận định giữ ổn định và 27,1% dự báo khó khăn hơn.

Theo bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cần tập trung vào các động lực tăng trưởng kinh tế như: thúc đẩy đầu tư công; duy trì, kích thích tổng cầu trong nước với quy mô dân số hơn 100 triệu người; xuất khẩu (phụ thuộc vào sự thích ứng của các doanh nghiệp trong nước về thay đổi xuất xứ hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất xanh để tăng xuất khẩu…); đổi mới thể chế, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch để thúc đẩy doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế hoạt động, phát triển...

Ý kiến của bạn