Thị trường

Sở hữu nhà máy điện 10 MW trở lên sẽ được mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia

Sở hữu nhà máy điện 10 MW trở lên sẽ được mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia

Thu Thảo Thu Thảo - 16:34, 19/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp, trường hợp mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia, đơn vị phát điện phải sở hữu nhà máy điện có công suất thiết kế từ 10 MW trở lên...

Không bị giới hạn về công suất, sản lượng

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (DPPA). 

Theo Dự thảo Nghị định, hoạt động mua bán điện thông qua đường dây riêng, kết nối trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn, các bên phải tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về: quy hoạch, đầu tư (bao gồm sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực); quy định về cấp Giấy phép hoạt động điện lực (thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư công trình nguồn điện); quy định về an toàn điện, an toàn phòng chống cháy, nổ trong xây dựng, vận hành (phát điện, truyền tải điện, phân phối điện) và an toàn trong sử dụng điện; quy định về bán điện và hợp đồng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Hợp đồng mua bán điện giữa các nhà máy điện gió, điện mặt trời và các khách hàng lớn do hai bên tự thỏa thuận.

Bên cạnh đó, đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn khi mua bán điện không bị giới hạn về các điều kiện như công suất, sản lượng, cấp điện áp đấu nối, mục đích sử dụng điện.

Hợp đồng mua bán điện giữa các nhà máy điện gió, điện mặt trời và các khách hàng lớn do hai bên tự thỏa thuận, nhưng phải phù hợp với các quy định của Luật Điện lực và các VBQPPL có liên quan. Giá bán điện cũng do hai bên tự thỏa thuận, bao gồm các nội dung chính quy định tại Điều 22 Luật Điện lực và phù hợp với các VBQPPL liên quan khác.

Giá bán điện do hai bên thỏa thuận, trừ trường hợp đơn vị phát điện là đơn vị bán lẻ điện tại các KCN kết hợp mua điện từ hệ thống điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện khác (nhà máy phát điện tại chỗ; mua điện từ các nguồn điện tại chỗ như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) để bán lẻ điện cho các khách hàng sử dụng điện trong KCN, giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện lớn được thực hiện theo quy định về thực hiện giá bán điện và các văn bản sửa đổi, bổ sung do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Tuy nhiên, dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể về điều kiện đối với đơn vị phát điện khi thực hiện hoạt động mua bán điện thông qua đường dây riêng, như: Công trình nguồn điện phải phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư dự án điện có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, an toàn điện, đất đai, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường; Được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện; Trong quá trình hoạt động điện lực, đơn vị phát điện có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về vận hành hệ thống điện truyền tải và hệ thống điện phân phối và an toàn điện do Bộ Công Thương quy định; Đơn vị phát điện có trách nhiệm thực hiện các quy định về an toàn trong phát điện...

Cho phép đơn vị phát điện tham gia mua bán điện trực tiếp

Trường hợp mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia, đơn vị phát điện phải sở hữu nhà máy điện có công suất thiết kế từ 10 MW trở lên trực tiếp tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Trong giai đoạn đầu, cho phép đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời đấu nối vào hệ thống điện quốc gia tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp. Trong giai đoạn tiếp theo, tiếp tục mở rộng loại hình công nghệ phát điện khác (thủy điện, sinh khối, thủy triều, địa nhiệt…) căn cứ theo nhu cầu của khách hàng, đơn vị phát điện và tình hình phát triển hệ thống điện và thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam.

Khách hàng sử dụng điện lớn là tổ chức, cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam mua điện đấu nối từ cấp điện áp từ 22 kV trở lên, có sản lượng tiêu thụ trung bình hàng tháng từ 500.000 kWh, bao gồm: Khách hàng lớn đang mua điện từ Tổng công ty Điện lực và khách hàng lớn mua điện từ đơn vị phân phối bán lẻ không phải Tổng công ty Điện lực.

Trong giai đoạn đầu, cho phép khách hàng sản xuất tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp. Trong giai đoạn tiếp theo, tiếp tục mở rộng cho các khách hàng sử dụng điện khác tham gia cơ chế căn cứ theo nhu cầu của khách hàng, đơn vị phát điện, tình hình phát triển hệ thống điện và thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam.

Khách hàng sử dụng điện lớn trong KCN, KKT, KCX được tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp theo quy định tại Nghị định này khi đáp ứng các điều kiện như: Thống nhất với đơn vị bán lẻ điện trong KCN, KKT, KCX về việc chấm dứt hợp đồng mua bán điện hiện hữu để tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp; Công tơ đo đếm của khách hàng sử dụng điện lớn mua bán điện trực tiếp với Tổng công ty Điện lực đáp ứng các điều kiện kỹ thuật theo quy định; Thống nhất đơn vị bán lẻ điện trong KCN, KKT, KCX phí bán lẻ trong hàng rào KCN, KKT, KCX (từ công tơ mua điện tổng của đơn vị bán lẻ trong KCN đến công tơ bán lẻ điện cho khách hàng)...

Liên quan đến điện và năng lượng tái tạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, KCN; cơ chế, chính sách phát triển điện khí, điện gió ngoài khơi, ven bờ...

Ý kiến của bạn