Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái

07:00 30/07/2023
Theo đại diện Tổng cục Thống kê, tháng 7/2023, số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký giảm so với tháng 6/2023. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái đã tăng 4,3% về số doanh nghiệp, tăng 2,4% về số vốn đăng ký và giảm 25,6% về số lao động.

Cụ thể: Việt Nam có 13.700 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 126.900 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 79.000 lao động, giảm 1,2% về số doanh nghiệp, giảm 8,6% về vốn đăng ký và giảm 24% về số lao động so với tháng 6/2023. Bên cạnh đó, có hơn 7.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 1% so với tháng trước và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 7 tháng năm 2023, Việt Nam có 89.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 834.300 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 588.900 lao động, tăng 0,2% về số doanh nghiệp, giảm 17,1% về vốn đăng ký và giảm 5,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. 

Chú thích ảnh
Cộng đồng doanh nghiệp vẫn mong chờ những chính sách hỗ trợ đã được Chính phủ ban hành để trợ sức cho doanh nghiệp phục hồi dần sản xuất kinh doanh. Ảnh: TTXVN

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm 2023 đạt 9,3 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu tính cả 1.117.900 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 28.900 lượt doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2023 là 1.952.200 tỷ đồng, giảm 41,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo khu vực kinh tế, 7 tháng năm nay có 945 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 23,7% so với cùng kỳ năm trước; 21.300 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 5%; 67.300 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 2,5%.

Dựa trên các số liệu tổng hợp tình hình đăng ký doanh nghiệp 7 tháng năm nay, Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cũng ghi nhận khó khăn của các doanh nghiệp trong ngành kinh doanh bất động sản.

Chú thích ảnh
Nguồn: Tổng cục Thống kê.

“Đây là lĩnh vực chịu áp lực và ảnh hưởng nhất khi số doanh nghiệp thành lập và số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập trong lĩnh vực này đều có mức sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (giảm lần lượt 56,2% và 51,5%)”, Báo cáo của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh nhấn mạnh. Cùng thời điểm, số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản rút lui khỏi thị trường lại có xu hướng tăng cao (tăng 37,9% so với cùng kỳ năm 2022, mức tăng cao nhất trong 17 lĩnh vực).

Dù số lượng giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng nếu xét theo số tuyệt đối, đây cũng là số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập cao nhất từ trước đến nay so với cùng giai đoạn.

Nguồn: baotintuc.vn

Bình luận