Video

So sánh phương án cầu cạn với các phương án nền đường đắp

So sánh phương án cầu cạn với các phương án nền đường đắp

TCXD TCXD - 07:03, 24/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngPhương án cầu cạn có chi phí xây dựng cao hơn, tuy nhiên sử dụng ít cát hơn, vấn đề thoát lũ đáp ứng triệt để, ít phải duy tu, bảo dưỡng, êm thuận hơn, an toàn hơn… so với phương án nền đường đất đắp.

Ý kiến của bạn