Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thẩm định giá bán, thuê NƠXH

07:01 27/02/2024
UBND TP Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng giải quyết và tiếp nhận hồ sơ đối với 3 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Thành phố. Trong đó, có việc thẩm định giá bán, thuê mua, thuê NƠXH trên địa bàn thành phố.

UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết, tiếp nhận đối với 3 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Thành phố.

Trong đó, bao gồm: Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê NƠXH được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn thành phố; chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư và chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và pháp luật về việc thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên; bảo đảm các điều kiện về nguồn nhân lực, tài chính để tổ chức thực hiện việc ủy quyền.

Định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện. Quyết định của UBND TP Hà Nội nêu rõ, thời hạn ủy quyền bắt đầu từ ngày ký quyết định đến hết ngày 31/12/2025.

Theo quy định hiện hành, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng hoặc cơ quan có chức năng thẩm định giá của địa phương thực hiện việc thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua NƠXH do chủ đầu tư đề nghị.

Số liệu báo cáo mới nhất của UBND TP Hà Nội cho biết, giai đoạn từ 2021 đến hết năm 2023, trên địa bàn thành phố có 5 dự án NƠXH được hoàn thành tương đương khoảng 5,2 nghìn căn hộ.

Ảnh minh họa: Internet.

Trong đó, 5 dự án hoàn thành toàn bộ và 2 dự án hoàn thành một phần, tương đương khoảng 5,2 nghìn căn hộ, đã bao gồm 1 dự án xây dựng nhà ở công nhân hoàn thành với khoảng 1,1 nghìn căn hộ.

Báo cáo tham luận của UBND TP Hà Nội tại Hội nghị triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” năm 2024 cho biết, hiện thành phố có 54 dự án đang triển khai với khoảng 3,1 triệu m² sàn NƠXH, khoảng 46,7 nghìn căn hộ.

Trong năm 2024, TP Hà Nội dự kiến phát triển mới để hoàn thành khoảng 10 nghìn căn hộ NƠXH tại 7 dự án. Trong đó, 3 dự án đang triển khai, dự kiến hoàn thành với khoảng 78 nghìn m² sàn NƠXH, khoảng 1,1 nghìn căn hộ; 4 dự án phát triển mới' với khoảng 0,7 triệu m² sàn NƠXH, khoảng 9 nghìn căn hộ.

Như vậy, trong giai đoạn 2021-2030 TP Hà Nội đã và đang triển khai 63 dự án đầu tư xây dựng NƠXH với khoảng 61,9 nghìn căn hộ, trong đó đến nay đã có 5 dự án đã hoàn thành với khoảng 5,2 nghìn căn hộ. 

Theo Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của đã được phê duyệt, trong giai đoạn 2021-2030 TP Hà Nội triển khai hoàn thành 5 Khu NƠXH độc lập, tập trung với quy mô diện tích đất khoảng 250 ha, hơn 1 triệu m² sàn NƠXH tương đương khoảng 15 nghìn căn hộ.

Đến nay, 4/5 dự án NƠXH tập trung đang thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo pháp luật về đầu tư làm cơ sở để tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án. 

TP Hà Nội đang chỉ đạo các sở ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương rà soát các quỹ đất ở 20%, 25% tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để phát triển mới các dự án NƠXH đáp ứng nhu cầu NƠXH rất lớn của nhân dân Thủ đô.

 

 

Bình luận