Sở Xây dựng Quảng Ngãi bác bỏ đề xuất sử dụng đá mi bụi thay thế cát trong xây dựng

11:18 16/05/2023
Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã có đề xuất sử dụng đá mi bụi làm vật liệu thay thế cát trong các công trình xây dựng nhằm giải quyết kịp thời tình trạng khan hiếm cát hiện nay. Tuy nhiên, Sở này đã tự bác bỏ đề xuất trên vì thấy chưa cần thiết trong thời điểm hiện tại.

Được biết, giữa tháng 4/2023, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã có đề xuất sử dụng đá mi bụi cho công tác xử lý nền móng các công trình xây dựng và các vấn đề liên quan khác.

Trước đề xuất này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến giao Sở TN&MT khẩn trương nghiên cứu, đề xuất, giải pháp xử lý vấn đề khan hiếm cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo báo cáo của Sở Xây dựng Quảng Ngãi. Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan khẩn trương tham chiếu các quy định pháp luật để hướng dẫn cụ thể việc sử dụng đá mi bụi.

Theo Sở Xây dựng Quảng Ngãi, đá mi bụi (có nơi gọi là đá bụi hay đá mạt) là sản phẩm được tạo ra trong quá trình chế biến đá xây dựng, kích thước nhỏ dưới 5mm, hỗn hợp rời, hạt rắn chắc. Đá mi bụi được sử dụng rộng rãi ở nhiều nơi trong các lĩnh vực khác nhau, phổ biến như là vật liệu trong sản phẩm bê tông nhựa; là thành phần trong hỗn hợp cấp phối đá dăm; rải nền đường và san lấp mặt bằng dân sinh; nhiều nhất là làm nguyên liệu sản xuất gạch không nung…

Sở Xây dựng Quảng Ngãi nêu rõ, qua tham chiếu các tiêu chuẩn TCVN 7570: 2006 cốt liệu cho bê tông và vữa yêu cầu kỹ thuật, TCVN 9205:2012 - cát nghiền cho bê tông và vữa, TCVN 9361:2012 Công tác nền móng - thi công và nghiệm thu, TCVN 9382:2012 chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền, TCVN 9436:2012 nền đường - thi công và nghiệm thu, TCVN 4447:2012 công tác đất - thi công và nghiệm thu thì loại sản phẩm này có thể sử dụng để san lấp mặt bằng.

Cũng theo Sở này, qua rà soát, tại các mỏ đá đang hoạt động tồn tại một lượng lớn đá mi bụi chưa được giải phóng, có thể ảnh hưởng đến môi trường, lượng đá mi bụi này có khả năng thay thế cát sông để xử lý nền móng các công trình.

Sau khi rà soát, tham chiếu các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan, thì loại sản phẩm này có thể sử dụng để san lấp mặt bằng. Tuy nhiên, qua làm việc với các doanh nghiệp khai thác, chế biến đá trên địa bàn tỉnh thì giá đá mi bụi tại mỏ khoảng 100.000 đồng/m³, hơn nữa, lượng sản phẩm này không nhiều, chỉ đáp ứng cho nhu cầu làm nguyên liệu sản xuất gạch không nung, gạch lát vỉa hè, làm thành phần cốt liệu trong bê tông nhựa, cấp phối đá dăm…

Thế nhưng đến ngày 8/5, Sở Xây dựng Quảng Ngãi có văn bản tự bác đề xuất sử dụng đá mi bụi và nhận thấy sử dụng đá mi bụi để san lấp mặt bằng ở thời điểm hiện nay là chưa cần thiết. Mặt khác, địa phương này sẽ sớm đưa 11 mỏ cát trúng đấu giá vào khai thác, nên sẽ ưu tiên sản phẩm này để làm nguyên liệu sản xuất gạch không nung đáp ứng Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2030, tránh trường hợp khan hiếm vật liệu này trong các năm tiếp theo.

 

Bình luận