Sóc Trăng thông qua chủ trương khai thác cát biển để thực hiện các dự án trọng điểm

07:00 09/06/2024
HĐND tỉnh Sóc Trăng vừa thông qua Nghị quyết số về chủ trương khai thác cát biển để thực hiện các dự án theo cơ chế đặc thù...

Theo thông tin từ UBND tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành và tỉnh đã hỗ trợ một số đơn vị thực hiện khảo sát cát biển tại Sóc Trăng (khu biển B1).

Kết quả khảo sát, nghiên cứu đến nay cho thấy, vùng biển B1 tỉnh Sóc Trăng có trữ lượng cát khoảng 680 triệu m3. Trong đó, khoảng 145 triệu m3 cát có thể khai thác làm vật liệu xây dựng (VLXD), san lấp nền các công trình hạ tầng, như đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị theo cơ chế đặc thù tại Phụ lục IV kèm theo Nghị quyết số 106 của Quốc hội.

Bộ TN&MT cũng đã bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến kết quả đánh giá tài nguyên cát biển khu B1 cho tỉnh Sóc Trăng để quản lý, khai thác, sử dụng theo quy định.

Đại diện UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 106 của Quốc hội; Nghị quyết số 16 của Chính phủ; các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và các quy định pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm trong việc xác định vị trí, nhu cầu khối lượng đăng ký của các nhà thầu thi công các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị theo cơ chế đặc thù tại Phụ lục IV kèm theo Nghị quyết số 106 của Quốc hội.

Cũng tại Kỳ họp thứ 20 (chuyên đề), các đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng cũng đã thông qua một số nghị quyết như quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024; điều chỉnh phê duyệt tổng số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111 của Chính phủ hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và hội có tính chất đặc thù năm 2024; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, Bộ TN&MT triển khai thực hiện Dự án “Đánh giá tài nguyên khoảng sản, phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng ĐBSCL".

Dự án nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn VLXD, san lấp phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng các tuyến đường cao tốc vùng ĐBSCL, vùng Đông Nam Bộ và hạ tầng giao thông kết nối các vùng, cảng biển, cửa khẩu, khu và cụm công nghiệp trong vùng.

Bình luận