Thị trường

Sơn La cần gần 56 nghìn tỷ đồng để phát triển nhà ở đến 2030

Sơn La cần gần 56 nghìn tỷ đồng để phát triển nhà ở đến 2030

Đồng Tiến Đồng Tiến - 19:22, 14/09/2023

Tỉnh Sơn La đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đạt khoảng 36,3 triệu m² sàn, trong đó, nhà ở thương mại khoảng 2,6 triệu m² sàn.

Cụ thể, theo Chương trình phát triển nhà ở Sơn La đến năm 2030 được phê duyệt, mục tiêu đến năm 2025, diện tích sàn nhà ở bình quân toàn tỉnh phấn đấu đạt 21,1 m² sàn/người.

Trong đó, diện tích bình quân tại đô thị đạt 33 m² sàn/người, diện tích sàn bình quân tại nông thôn đạt khoảng 18m² sàn/người, diện tích sàn tối thiểu 10 m² sàn/người.

Tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh phấn đấu đạt 29,1 triệu m² sàn (tăng thêm 5,9 triệu m² sàn), cụ thể, nhà ở thương mại khoảng 1,5 triệu m² sàn; nhà ở xã hội hơn 95,2 nghìn m² sàn, nhà ở do nhân dân tự đầu tư xây dựng hơn 4,2 triệu m² sàn.

Theo UBND tỉnh Sơn La, nhà ở phát triển mới cần phải đảm bảo đạt chất lượng từ bán kiên cố trở lên, phấn đấu giảm khoảng 5% số lượng nhà ở đơn sơ hiện có.

Bên cạnh đó, tỉnh Sơn La cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, diện tích sàn nhà ở bình quân toàn tỉnh phấn đấu đạt 24,6m² sàn/người. Trong đó, diện tích sàn bình quân tại đô thị đạt 38,5m² sàn/người, diện tích sàn nhà ở bình quân tại nông thôn đạt khoảng 19,7m² sàn/người, diện tích sàn nhà ở tối thiểu 12m² sàn/người (bằng với mục tiêu của chiến lược nhà ở quốc gia).

Địa hình
Ảnh minh họa: Internet.

Đồng thời, tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đến năm 2030 đạt khoảng 36,3 triệu m² sàn, trong đó, nhà ở thương mại khoảng 2,6 triệu m² sàn; nhà ở xã hội hơn 170 nghìn m² sàn; nhà ở do nhân dân tự đầu tư xây dựng đạt khoảng 4,3 triệu m² sàn.

Đáng chú ý, nhà ở phát triển mới cần phải đảm bảo đạt chất lượng từ bán kiên cố trở lên, phấn đấu giảm khoảng trên 10% số lượng nhà ở đơn sơ hiện có.

UBND tỉnh Sơn La cho biết, tổng nguồn vốn để phát triển nhà ở trong giai đoạn đến 2025 là 45,9 nghìn tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Nhà nước 343 tỷ đồng (hỗ trợ người có công với cách mạng; hộ nghèo và cận nghèo tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở). Vốn hỗ trợ là 418 tỷ đồng, còn lại là vốn do doanh nghiệp bỏ ra để đầu tư xây dựng dự án và vốn của người dân tự xây dựng nhà ở.

Đến năm 2030, tổng nguồn vốn để phát triển nhà ở trong giai đoạn này là 55,9 nghìn tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Nhà nước 108 tỷ đồng (hỗ trợ người có công với cách mạng; hộ nghèo và cận nghèo tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở). Vốn hỗ trợ là 138 tỷ đồng, còn lại là vốn do doanh nghiệp bỏ ra để đầu tư xây dựng dự án và vốn của người dân tự xây dựng nhà ở.

UBND tỉnh Sơn La cũng xác định quỹ đất để phát triển nhà ở cho giai đoạn 2025 là khoảng 624,8ha và đến năm 2030 là khoảng 782ha.

Để triển khai các mục tiêu trên, UBND tỉnh Sơn La đã đề ra các nhóm giải pháp thực hiện, trong đó có: Nhóm giải pháp phát triển nhà ở theo khu vực; Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, cơ cấu tổ chức và quản lý; Nhóm giải pháp về phát triển nhà ở cho các nhóm đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội; Nhóm giải pháp quy hoạch kiến trúc, chỉnh trang và quản lý phát triển đô thị; Nhóm giải pháp về khoa học công nghệ, vật liệu; Nhóm giải pháp về tài chính nhà ở; Nhóm giải pháp về đất đai; Nhóm giải pháp về cơ sở hạ tầng; Nhóm giải pháp khác.

Ý kiến của bạn