Thị trường

Sơn La kiểm tra, thu hồi đất các dự án đã chấm dứt đầu tư

Sơn La kiểm tra, thu hồi đất các dự án đã chấm dứt đầu tư

Đồng Tiến Đồng Tiến - 07:00, 28/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Sơn La sẽ thanh tra, kiểm tra các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất, đồng thời thu hồi đất đối với các công trình, dự án đã chấm dứt dự án đầu tư, hết thời hạn cho gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng. 

Liên quan đến công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với các tổ chức chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn, UBND tỉnh Sơn La đã có văn bản yêu cầu chấn chỉnh công tác này.

Theo UBND tỉnh Sơn La, hiện nay vẫn còn một số trường hợp các công trình, dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất mà không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng nhưng chưa được rà soát, kiểm tra, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Cụ thể, tính đến ngày 31/8/2023, qua rà soát, kiểm tra phát hiện có khoảng 24 công trình, dự án chậm đưa vào sử dụng. 

Do đó, để chấn chỉnh công tác đất đai trên địa bàn tỉnh và khắc phục, UBND tỉnh Sơn La yêu cầu Sở TN&MT thực hiện rà soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý đối với tổ chức đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mà không sử dụng đất 12 tháng liên tục hoặc tiến độ đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng theo quy định.

Cùng đó, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đánh giá nguyên nhân của việc không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng của các dự án đầu tư.

Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất; xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với các công trình, dự án có vi phạm.

Bên cạnh đó, kiên quyết thu hồi đất đối với các công trình, dự án đã chấm dứt dự án đầu tư, đã hết thời hạn cho gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng.

Theo UBND tỉnh Sơn La, tính đến ngày 31/8/2023, qua rà soát, kiểm tra phát hiện có khoảng 24 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh chậm đưa vào sử dụng. Ảnh minh họa: ITN. 

Mặt khác, tham mưu thu hồi đất đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

UBND tỉnh Sơn La cho biết, đối với các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Sở KH&ĐT, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, rà soát, tổng hợp các dự án chậm tiến độ nhưng thuộc đối tượng được điều chỉnh tiến độ thực hiện, các dự án chậm tiến độ không thuộc đối tượng được điều chỉnh tiến độ theo quy định.

Phối hợp với Sở TN&MT rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đánh giá nguyên nhân của các dự án chậm tiến độ; tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với các công trình, dự án có vi phạm và tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với các dự án có vi phạm theo quy định của pháp luật đầu tư.

Đối với Sở Xây dựng phối hợp, UBND tỉnh Sơn La yêu cầu hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xử lý các tổ chức được giao đất, cho thuê đất có vi phạm về hoạt động đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng. Chủ động phối hợp với Sở TN&MT trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về xây dựng (nếu có).

Đặc biệt, UBND tỉnh Sơn La yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc sử dụng không đúng mục đích ở địa phương.

Ý kiến của bạn