Hỏi- Đáp

Sử dụng kinh phí để bảo trì các hạng mục của chung cư

Sử dụng kinh phí để bảo trì các hạng mục của chung cư

Trà Vinh Trà Vinh - 07:08, 28/01/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể về các hạng mục của nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung để bảo trì.

Bộ Xây dựng nhận được công văn của Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Hải Đăng đề nghị hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí thực hiện vệ sinh kính mặt ngoài của toà nhà chung cư.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Phần sở hữu chung của nhà chung cư được quy định tại khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở 2014. Đồng thời, tại Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng cũng đã quy định cụ thể về các hạng mục của nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung để bảo trì.

Đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Hải Đăng đối chiếu các quy định nêu trên với trường hợp cụ thể của mình để thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện đúng quy định pháp luật.

Ý kiến của bạn