Đô thị

Sức bật mới từ chính sách đặc thù

Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị khu vực nội đô lịch sử Hà Nội

Sức bật mới từ chính sách đặc thù

Vũ Lê Vũ Lê - 08:23, 19/11/2023

Có thể khẳng định, các chính sách liên quan đến công tác cải tạo, tái thiết, chỉnh trang đô thị của Hà Nội đã thể chế hóa cơ bản đầy đủ các quan điểm, định hướng chỉ đạo của Đảng về phát triển đô thị.

Tuy nhiên nhìn nhận lại thực trạng cho thấy vẫn còn những tồn tại, hạn chế thiếu đồng bộ, chồng chéo, chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn trong công tác xây dựng thể chế, chính sách cho cải tạo và phát triển đô thị.

Cải tạo, tái thiết đô thị còn manh mún

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Hoàng Cao Thắng cho biết, hiện nay những nguồn lực để cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị gắn với bảo tồn phát huy giá trị khu vực nội đô lịch sử, bao gồm các khu phố cổ, khu phố cũ, biệt thự cũ và những công trình kiến trúc có giá trị khác theo hướng bảo tồn không gian văn hóa và cảnh quan còn manh mún, chưa tập trung, vì vướng những vấn đề về quy định pháp luật và nguồn lực xã hội.

Các quy định pháp luật hiện tại chưa tạo điều kiện để có sự hợp tác công tư hoặc các giải pháp đột phá để có thể phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội cũng như bảo tồn của các công trình này.

Ngoài ra, việc cải tạo, tái thiết các khu vực hiện hữu trong đô thị tại 4 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng (theo khoản 3 Điều 10 Luật Thủ đô) yêu cầu phải giải phóng mặt bằng lớn để có thể đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cũng như để giãn mật độ dân số và giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường ở khu vực trung tâm Thủ đô.

Khu phố cổ Hà Nội là một trong những địa điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Phạm Hùng

Vấn đề này dẫn đến khối lượng công việc tái định cư lớn, phải đầu tư nguồn lực lớn về tài chính, bố trí quỹ đất, quỹ nhà để phục vụ công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng trong các dự án cải tạo, tái thiết do phải di chuyển nhiều hộ dân, khó đạt tỷ lệ đồng thuận cao của người dân.

TP Hà Nội cũng đã phê duyệt Đề án giãn dân phố cổ (khu vực quận Hoàn Kiếm) từ năm 2014, tuy nhiên việc thực hiện còn chậm và chưa hiệu quả do có nhiều vướng mắc trong cơ chế, chính sách pháp luật. Công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại khu vực nội đô lịch sử và toàn TP Hà Nội vẫn chưa phát huy hiệu quả…

Kiến trúc sư Phạm Thị Nhâm - Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng) nhìn nhận, trên thực tế, giải quyết khu nội đô lịch sử của Hà Nội trở thành không gian đô thị đáng sống đang gặp nhiều nan giải do nguồn lực hạn hẹp và sự phức tạp về sở hữu đất đai tồn tại từ lâu trong quá khứ.

Yêu cầu chính đối với khu vực này là giảm áp lực về dân số, giảm tải hoạt động xây dựng công trình quy mô lớn làm gia tăng nhu cầu phát sinh xe cơ giới; làm thế nào để nâng cao tính hấp dẫn của mỗi địa điểm và củng cố các thể chế cho sự vận hành chung cả đô thị.

Tạo bước đột phá từ những quy định mới

Hà Nội là một TP đặc biệt, vừa phải phát triển mới, vừa bảo đảm hài hòa với cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị cũ gắn với bảo tồn phát huy giá trị văn hóa. Sau hơn 10 năm triển khai Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, công tác cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị gắn với bảo tồn, phát huy giá trị không gian lịch sử văn hóa, truyền thống tại khu vực nội đô lịch sử đã được gắn với nhiều chính sách, giải pháp của chính quyền các cấp tại Thủ đô Hà Nội.

Việc thành lập quỹ bảo tồn bảo tồn khu vực nội đô lịch sử sẽ giúp giảm gánh nặng về đầu tư của ngân sách TP cho công tác cải tạo, chỉnh trang và tái thiết khu vực nội đô lịch sử. Ngoài nguồn tài chính để thực hiện các dự án bảo tồn, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, còn có tác dụng nâng cao vai trò, trách nhiệm của các chủ thể liên quan.

Theo Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, việc dự thảo Luật đề xuất quỹ bảo tồn là cần thiết, song không nên chỉ áp dụng cho khu vực nội đô lịch sử mà nên mở rộng cho cả TP. Vì nhiều công trình kiến trúc có giá trị, thậm chí nhiều công trình còn là di tích cấp Quốc gia nằm ở ngoài nội đô như ở Đường Lâm, Sơn Tây, Đông Anh… cũng rất cần được hỗ trợ từ quỹ này.

Một trong những nội dung mới của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này so với Luật năm 2012 là có quy định về cải tạo, chỉnh trang tái thiết đô thị. Dự thảo đã nêu được một số chính sách cụ thể song đối tượng áp dụng chỉ đề cập đến công trình kiến trúc có giá trị là chưa đủ. Cần đề cập đến cả các không gian kiến trúc đặc thù của Thủ đô như khu vực Hồ Gươm, Hồ Tây, thành cổ Sơn Tây…
Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm

Nguồn: Kinh tế& Đô thị 

Ý kiến của bạn