tân hiệu trưởng

  • Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có tân Hiệu trưởng

    Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có tân Hiệu trưởng

    Tại lễ công bố, trên cương vị tân Hiệu trưởng, PGS.TS Hoàng Tùng hứa sẽ cùng tập thể cán bộ, viên chức của Nhà trường nỗ lực hết mình vì mục tiêu xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thành trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng, một môi trường đại học hiện đại, sáng tạo và phát triển.