Tăng cường chống thất thu thuế trong chuyển nhượng bất BĐS tại Uông Bí

08:45 26/05/2022
UBND TP Uông Bí giao Công an thành phố triển khai các biện pháp nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản (BĐS) có dấu hiệu trốn thuế…

UBND TP Uông Bí vừa ban hành kế hoạch về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động BĐS trên địa bàn thành phố. Cụ thể, UBND TP giao Chi Cục Thuế khu vực Uông Bí – Quảng Yên tuyên truyền, vận động thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch về BĐS.

Tạo sự đồng thuận, chuyển biến tích cực của người nộp thuế, người dân trong việc chấp hành và thực hiện nghĩa vụ thế; Hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh chuyển nhượng BĐS trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tổng hợp danh sách gửi phòng Tư pháp để báo cáo Sở Tư pháp về các tổ chức hành nghề công chứng, văn phòng công chứng đã thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch BĐS có giá thấp hơn giá giao dịch, chuyển nhượng BĐS phổ biến trên thị trường.

Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Yêu cầu người nộp thuế xuất hoá đơn, kê khai thuế đối với việc thu tiền theo tiến độ dự án.

Thực hiện đối chiếu với hồ sơ khai thuế để kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của các thông tin người nộp thuế cung cấp, xác định các trường hợp khai thiếu doanh thu, khai sai giá bán hoặc giá bán thấp hơn giá giao dịch chuyển nhượng BĐS phổ biến trên thị trường do Sở Tài chính cung cấp.

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực thuế, củng cố hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Cục thuế tỉnh chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý.

UBND TP Uông Bí cũng giao Công an thành phố triển khai các biện pháp nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, chuyển nhượng BĐS có dấu hiệu trốn thuế.

Rà soát, phát hiện các vấn đề bất cập, sơ hở để tham mưu cho công án tỉnh báo cáo UBND tỉnh bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh BĐS trên địa bàn để chống thất thu thuế.

Thực hiện xác minh, điều tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật do cơ quan thuế hoặc cơ quan khác chuyển đến để xử lý theo quy định của pháp luật…

 

Bình luận