Tăng cường phân cấp, số lượng hồ sơ nộp về Bộ Xây dựng giảm 80%

10:40 27/12/2023
Bộ Xây dựng hiện thực hóa phân cấp thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở… Kết quả, số lượng hồ sơ nộp về Bộ Xây dựng giảm đến 80% so với những năm trước đây.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, năm 2023 Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện đầu tư kinh doanh trong hoạt động xây dựng. Một trong những điểm nhấn là Bộ Xây dựng dự thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi một số quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ- CP, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP theo hướng tăng cường phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, theo nguyên tắc đảm bảo đáp ứng điều kiện, năng lực thực hiện của đa số các địa phương trên cả nước.

Quy định tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP đã phân cấp một số loại công trình, dự án cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương và chủ đầu tư tự thẩm định; phân cấp thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương đối với một số công trình. Kết quả, số lượng hồ sơ nộp về Bộ Xây dựng đã giảm đến 80% so với những năm trước đây.

Theo bà Tống Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Xây dựng, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP gồm 3 nhóm chính sách chủ yếu: (1) Tăng cường phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số ngành Xây dựng; (2) Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; (3) Tháo gỡ vướng mắc, bất cập, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trong đó, riêng đối với việc triển khai nhóm chính sách Tăng cường phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số ngành Xây dựng nhằm đáp ứng với diễn biến mới của tình hình dịch bệnh COVID-19 và các tình huống khác phát sinh trên thực tế, gồm: Thực hiện phân cấp thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; kiểm tra công tác nghiệm thu; quyết định khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, quyết định khu vực phát triển đô thị, thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng…

Ngoài ra, đối với lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng, các cơ quan chuyên môn Bộ Xây dựng cũng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu chất lượng công trình theo thẩm quyền đảm bảo tiến độ yêu cầu đối với 300 công trình. Theo đó, Bộ Xây dựng đã ban hành 649 thông báo, trong đó có 187 thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình/hạng mục công trình.

Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Hội đồng), năm 2023, Hội đồng tổ chức kiểm tra 35 công trình, chủ yếu là các công trình giao thông; tổ chức 65 đợt kiểm tra hiện trường, tổ chức nhiều đợt làm việc, nghiên cứu, góp ý hồ sơ thiết kế, xử lý và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình triển khai các dự án. Phát hành 63 văn bản thông báo kết quả kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý chất lượng và các vấn đề kỹ thuật, góp ý về thiết kế, chất lượng thi công xây dựng công trình...

Hội đồng đã tổ chức nghiên cứu, trao đổi, góp ý trực tiếp với Bộ GTVT, các chủ đầu tư các vấn đề tồn tại về thiết kế kỹ thuật, việc áp dụng tiêu chuẩn trong thiết kế, thi công và đề nghị làm rõ, tổ chức khắc phục để tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng và quy định của pháp luật liên quan đối với công trình tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, giai đoạn 2021-2025 và dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Tổ chức kiểm tra và chấp thuận đưa vào khai thác, sử dụng 6 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1, Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1, các gói thầu liên quan đến công nghệ của dự án Hóa dầu miền Nam Việt Nam.

Về cơ bản, các công trình do Thủ tướng Chính phủ giao đã được Hội đồng kiểm soát chặt chẽ, có các chỉ đạo kịp thời để chủ đầu tư và các nhà thầu thực hiện tuân thủ yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án.

Cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng thực hiện phối hợp thực hiện cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố tai nạn tại dự án cầu Rọc Sen; tiếp cận hiện trường, tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trong thi công công trình; họp với đại diện các Bộ, địa phương về kết quả kiểm tra của Đoàn công tác; trình Bộ Xây dựng ban hành Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng đã phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức thăm hỏi gia đình bị tai nạn trong thi công xây dựng theo nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về Tháng hành động về ATVSLĐ giao; Đôn đốc các tổ chức hoạt động kiểm định cập nhật dữ liệu trên phần mềm CSDL về kiểm định; Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2023...

Bình luận