Chỉ đạo điều hành

Tăng cường phối hợp, hỗ trợ xây dựng và phát triển đô thị Thủ đô

Tăng cường phối hợp, hỗ trợ xây dựng và phát triển đô thị Thủ đô

Thanh Trà Thanh Trà - 16:47, 11/05/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThứ trưởng Lê Quang Hùng mới có buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những năm qua, Thành ủy và UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch triển khai công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đến nay quy hoạch chung xây dựng - đô thị, quy hoạch phân khu đô thị (cấp độ 1) của thành phố đạt tỷ lệ 100%.

UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn chuyển tiếp từ loại hình “Quy hoạch chung xây dựng huyện” sang loại hình “Quy hoạch xây dựng vùng huyện”.

Bên cạnh đó, thành phố cũng chỉ đạo các Sở ngành, địa phương khẩn trương triển khai các Quy hoạch phân khu đô thị (cấp 2) và các Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trong các Khu đô thị vệ tinh, trình UBND thành phố phê duyệt.

Về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành phê duyệt 8 đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành, UBND thành phố đã phê duyệt 2 quy hoạch.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Về quy hoạch tái thiết đô thị, cải tạo xây dựng lại các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố, trên cơ sở Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội và các kế hoạch triển khai đã được ban hành, UBND thành phố đã chỉ đạo và các Sở, ngành, UBND các quận, huyện khẩn trương triển khai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quang Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng. 

Đồng thời, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đề nghị Cục Phát triển đô thị tăng cường phối hợp, hỗ trợ làm rõ hơn những nội dung có liên quan đến xây dựng và phát triển đô thị, đặc biệt là đô thị thông minh trên địa bàn Thủ đô.

Đối với việc xây dựng Chương trình hành động của TP. Hà Nội triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đề nghị UBND thành phố chú trọng tối đa tính cụ thể và khả thi, xác định rõ các chỉ tiêu về đô thị hóa, diện tích đất phát triển đô thị, nhà ở, chỉnh trang đô thị…

Trước những ý kiến góp ý về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn Thủ đô của lãnh đạo Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, TP Hà Nội sẽ sớm thiết lập Chương trình hành động của Hà Nội triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng, Chính phủ xem xét, rà soát, chuẩn hóa các quy định pháp luật về quy hoạch, làm rõ các nội dung về chùm đô thị.

Ý kiến của bạn