Tạo sự thông thoáng trong quản lý, phát triển nhà ở

20:56 21/05/2024
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, nhằm giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm khi Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh BĐS năm 2023 ban hành sẽ thực hiện thuận lợi, thông suốt.

Chiều 21/5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương lấy ý kiến bổ sung hoàn thiện 5 dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh BĐS năm 2023.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, đến nay, Bộ Xây dựng đã biên soạn dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở năm 2023, bao gồm 12 Chương, 95 Điều; dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; phát triển và quản lý NƠXH.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp.

Đối với Luật Kinh doanh BĐS năm 2023, Bộ Xây dựng đã biên soạn dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh BĐS; dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh BĐS về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS.

Việc xây dựng ban hành các Nghị định nhằm cụ thể hóa các nội dung đã được quy định trong Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh BĐS năm 2023 được Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết, cụ thể, làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện.

Đồng thời, Nghị định này thay thế cho các Nghị định hiện hành nhằm khắc phục hạn chế, bất cập trong thực tiễn; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Đặc biệt, việc xây dựng dự thảo Nghị định đảm bảo quy định đúng nội dung được giao tại Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh BĐS năm 2023, đồng bộ, thống nhất với các văn các quy định pháp luật liên quan như pháp luật về: Đất đai, đầu tư, quản lý sử dụng tài sản công, kinh doanh BĐS, xây dựng...; đảm bảo việc phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm của các cấp, chính quyền địa phương trong lĩnh vực phát triển và quản lý nhà ở.

Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Nhà ở và Thị trường BĐS (Bộ Xây dựng) báo cáo tại cuộc họp.

Đáng chú ý, nhiều nội dung, chính sách hiện hành và mới về nhà ở đã được thể chế hóa cụ thể, chi tiết, đầy đủ hơn trong dự thảo các Nghị định liên quan đến sở hữu nhà ở của người nước ngoài; trình tự, thủ tục xây dựng, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh; các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng nhà ở; phát triển, quản lý nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư...

Bên cạnh đó, là các quy định về chuyển đổi công năng nhà ở; hoạt động quản lý, sử dụng nhà ở thuộc tài sản công; phân hạng, quản lý sử dụng nhà chung cư…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan soạn thảo tập trung làm rõ những nội dung, chính sách mới và báo cáo đầy đủ cách thức tiếp thu, giải trình từng vấn đề còn ý kiến khác nhau.

Lãnh đạo các tỉnh, thành tham dự cuộc họp qua các điểm cầu trực tuyến. Ảnh: baochinhphu.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng tiếp tục làm việc, tiếp thu đầy đủ ý kiến của địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp nhằm giải quyết triệt để khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm khi Nghị định ban hành sẽ thực hiện thuận lợi, thông suốt.

Đồng thời, làm việc với Bộ Tài chính, Bộ TN&MT, Bộ KH&ĐT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm thống nhất phương án xử lý những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm kết nối, đồng bộ với pháp luật liên quan.

Cuộc họp cũng ghi nhận các ý kiến thảo luận quy định về việc sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân người nước ngoài và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh; căn cứ xây dựng chương trình, kế hoạch nhà ở cấp tỉnh, đơn giản hóa thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở công vụ.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến thảo luận cũng đề nghị làm rõ về cách thức thuê, thuê mua, mua nhà ở thương mại, bố trí NƠXH phục vụ tái định cư; trình tự, thủ tục xây dựng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ thực hiện như dự án nhà ở thương mại; các điều kiện bảo đảm vận hành, quản lý chung cư…

Bình luận