tạp chí điện tử xây dựng

  • Nhật ký chương trình 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

    Nhật ký chương trình 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

    Hôm nay 01/6, Tạp chí điện tử Xây dựng chính thức mở chuyên mục “Nhật ký chương trình 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội” nhằm đồng hành với một chương trình xã hội có tính nhân văn cao cả mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra, cùng chung tay với cộng đồng toàn xã hội đưa đề án thành hiện thực.