Tạp chí Môi trường có tân Phó Tổng biên tập

09:43 04/07/2024
TS Nguyễn Gia Thọ - Phó Trưởng Ban Môi trường và Phát triển bền vững (Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường) vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Môi trường.

Ngày 02/7, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT tổ chức Lễ công bố, trao quyết định điều động và bổ nhiệm TS Nguyễn Gia Thọ - Phó Trưởng ban Ban Môi trường và Phát triển bền vững giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Môi trường.

Việc trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng biên tập Tạp chí Môi trường là sự kiện quan trọng, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ TN&MT cũng như Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT trong việc kiện toàn nhân sự của Tạp chí Môi trường.

Là cán bộ từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong ngành TN&MT, Ban biên tập Tạp chí Môi trường tin tưởng tân Phó Tổng biên tập Nguyễn Gia Thọ sẽ có những đóng góp sức lực, tâm huyết cùng với tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Môi trường từng bước đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng nội dung nhằm xây dựng một tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín.

Tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Môi trường chúc mừng tân Phó Tổng biên tập Nguyễn Gia Thọ.

Trải qua chặng đường gần 25 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Môi trường đã có bước trưởng thành khẳng định được vị thế và uy tín của mình trong lĩnh vực môi trường nói riêng cũng như trong ngành TN&MT nói chung.

Để phù hợp với bối cảnh phát triển mới, từ tháng 01/2023, Tạp chí Môi trường trở thành đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT (Bộ TN&MT) với chức năng chính là công bố kết quả nghiên cứu khoa học; thông tin, tuyên truyền về TN&MT.

Từ một cơ quan ngôn luận trong lĩnh vực môi trường, từ nay, phạm vi của Tạp chí được mở rộng, bao trùm các lĩnh vực TN&MT, biến đổi khí hậu và các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Bộ TN&MT.

Với việc phát triển đồng thời bản in và bản điện tử (tapchimoitruong.vn) nhằm cập nhật, chuyển tải thông tin quản lý và khoa học tới độc giả nhanh, chính xác, Tạp chí Môi trường đã và đang nỗ lực để thực hiện tốt các tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bình luận