Xây dựng & Đời sống

Tập đoàn Hòa Phát bị xử phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định chứng khoán

Tập đoàn Hòa Phát bị xử phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định chứng khoán

H. Thảo H. Thảo - 17:02, 17/05/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngCông ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (Tập đoàn Hòa Phát) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 125 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG), trụ sở chính tại Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 244/QĐ-XPHC, Tập đoàn Hòa Phát bị xử phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm a Khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, Tập đoàn Hoà Phát đã có hành vi vi phạm hành chính trong việc không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Tập đoàn Hòa Phát không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán).

Được biết, Hội đồng quản trị của Tập đoàn Hòa Phát có tổng cộng 7 thành viên. Trong đó, chủ tịch là ông Trần Đình Long, 3 phó chủ tịch là ông Trần Tuấn Dương, ông Nguyễn Mạnh Tuấn và ông Doãn Gia Cường, 2 thành viên là ông Hoàng Quang Việt và ông Nguyễn Việt Thắng.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định có tối thiểu 2 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 6 đến 8 thành viên.

 

Ý kiến của bạn