Tập trung công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp

17:33 25/08/2022
Trong 2 ngày 25 và 26/8, tại Quảng Ninh, Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11 mở rộng và Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Công đoàn XD Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ; Phó Chủ tịch Công đoàn XD Việt Nam Phạm Xuân Hải; Chủ tịch Công đoàn cơ quan BXD Diệp Thị Thu Huyền, các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Ban kiểm tra, Ban nữ công Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng; Chủ tịch, phó chủ tịch, Ủy viên BCH các CĐCS trực thuộc...

Theo Báo cáo kết quả công tác từ đầu năm 2022 đến nay, Công đoàn Cơ quan BXD đã chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở quan tâm vận động CBCCVCLĐ nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đề ra đảm bảo thích ứng an toàn, hiệu quả, linh hoạt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đời sống việc làm, tiền lương, thưởng để kịp thời đề xuất với lãnh đạo đơn vị giải quyết những khó khăn, nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVCLĐ.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã phối hợp với chuyên môn tổ chức 38 cuộc kiểm tra công tác ATVSLĐ; tổ chức 05 lớp tập huấn về công tác ATVSLĐ cho 587 lượt người, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 1.578 CBCCVCLĐ.

Hoạt động chăm lo đời sống của đoàn viên, CBCCVCLĐ tiếp tục được các cấp công đoàn quan tâm đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, Công đoàn Cơ quan Bộ đã thăm hỏi, tặng quà 115 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của các công đoàn cơ sở trực thuộc với số tiền 128,5 triệu đồng. 

Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên, CBCCVCLĐ, các cấp công đoàn luôn quan tâm, tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội - từ thiện. Các đơn vị đã ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa... với số tiền 124,5 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng công trình phúc lợi tại địa phương với số tiền 63,6 triệu đồng; phụng dưỡng 01 Mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền 4,5 triệu đồng.

Chủ tịch Công đoàn cơ quan BXD Diệp Thị Thu Huyền phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn cơ quan BXD Diệp Thị Thu Huyền đưa ra 9 nhiệm vụ trọng tâm đề nghị các đơn vị công đoàn cơ sở cần triển khai trong thời gian tới, trong đó chú trọng: Tập trung rà soát lại tất cả những chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022 và chỉ tiêu toàn khóa; đề ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành, tổng kết đánh giá chương trình công tác toàn khóa và chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ tới, hướng đến việc tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội VIII Công đoàn Cơ quan BXD;

Các đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm túc việc rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ theo quy định của Đảng, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn LĐVN và hướng dẫn của Công đoàn XDVN. Lấy quy hoạch làm cơ sở cho công tác nhân sự Đại hội Công đoàn các cấp; Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Đảng, của tổ chức Công đoàn;

Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở; đặc biệt cần tập huấn, nâng cao kỹ năng hoạt động đối với cán bộ Công đoàn cơ sở; Tiếp tục hoàn thiện việc cập nhật danh sách đoàn viên công đoàn vào phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn theo hướng dẫn đã được Công đoàn Cơ quan BXD tập huấn;…

Các đại biểu tham dự Hội nghị Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11 mở rộng và Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp. 

Tại Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức, kiểm tra Công đoàn XD Việt Nam Đặng Ngọc Điệp đã giới thiệu những nội dung cơ bản về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, trong đó nêu rõ phương châm đại hội: “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”, nội dung Đại hội Công đoàn gồm 5 nội dung: Thảo luận thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; Tham gia góp ý dự thảo các văn kiện của Đại hội Công đoàn các cấp; Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới của cấp mình, bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên; đề xuất kiến nghị với cấp ủy và lãnh đạo đơn vị những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

Thời gian tiến độ đại hội, đối với các công đoàn cơ sở được tổ chức từ tháng 1/2023, xong trước ngày 31/5/202. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đại hội xong trước ngày 31/7/2023, đối với Công đoàn XD Việt Nam đại hội xong trước ngày 31/10/2023.

Đồng chí Đặng Ngọc Điệp cho biết, đây sẽ là dịp để các cán bộ công đoàn cơ sở được trang bị kỹ năng, hiểu rõ, nắm vững chỉ đạo của Đảng, Công đoàn cấp trên để tổ chức tốt Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ tới.

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu đóng góp trong hoạt động Công đoàn: Bằng khen của Tổng liên đoàn LĐVN; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng công đoàn”; Trao khen thưởng cuộc thi ảnh trực tiếp “Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành Xây dựng”.

 

Bình luận