Hạ tầng

Tập trung GPMB để bảo đảm tiến độ Dự án Cảng HKQT Long Thành

Tập trung GPMB để bảo đảm tiến độ Dự án Cảng HKQT Long Thành

Thanh Nga Thanh Nga - 12:02, 25/05/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBảo đảm tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 (Dự án), UBND tỉnh Đồng Nai cần tập trung cho công tác GPMB, đặc biệt di dời dứt điểm các hộ dân trong khu vực dự án.

Trong báo cáo tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 vào cuối tháng 5/2022, Bộ GTVT kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ, chỉ đạo địa phương, các Bộ ngành, doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT trong triển khai Dự án, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Công tác GPMB hiện nay là đường găng của Dự án, ảnh hưởng đến tiến độ san nền và tiến độ chung của toàn Dự án. Vì vậy, UBND tỉnh Đồng Nai cần tập trung công tác GPMB cho khu vực đắp và dự trữ đất, đặc biệt tập trung giải quyết di dời dứt điểm các hộ dân tại các khu vực “xôi đỗ” xong trước 30/5/2022 để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công của Dự án. Sớm bàn giao diện tích xây dựng tường rào ranh giới để đảm bảo an ninh, an toàn, chống lấn chiếm trước 30/5/2022;

Bố trí vốn và chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai hạng mục Trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc tỉnh (thuộc Dự án thành phần 1) đáp ứng tiến độ hoàn thành trước 31/12/2024. Đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết làm cơ sở chỉ đạo thực hiện và gửi Bộ GTVT cam kết tiến độ thực hiện trước ngày 15/4/2022 để theo dõi tổng hợp chung toàn Dự án.

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở: TN&MT, KH&ĐT, Tài chính và UBND huyện Long Thành phối hợp chặt chẽ với Cục HKVN, Cảng vụ HKMN xây dựng giá sàn nộp ngân sách nhà nước (giá trị M3) đối với các công trình thuộc dự án thành phần 4, làm cơ sở Cục HKVN triển khai các bước tiếp theo, đáp ứng tiến độ Dự án.

Ủy Ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Bộ GTVT chỉ đạo ACV khẩn trương thực hiện các nội dung triển khai Dự án, tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật.

Đề nghị Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thực hiện công tác thẩm định đối với các hạng mục công trình dân dụng thuộc Dự án và Cục Quản lý XD&CL CTGT - Bộ GTVT là cơ quan tổng hợp. Xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra Nhà nước đối với công trình này ngay từ giai đoạn đầu.

Đẩy nhanh tiến độ thẩm định các nội dung điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng HKQT Long Thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đáp ứng tiến độ.

Bộ Công an khẩn trương bố trí vốn, giao chủ đầu tư và chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Dự án Trụ sở Cơ quan QLXNC tại Cảng HKQT Long Thành đáp ứng tiến độ hoàn thành vào tháng 12/2024. Đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết gửi Bộ GTVT để theo dõi tổng hợp, kiểm điểm tiến độ.

Bộ Tài chính khẩn trương bố trí vốn và chỉ đạo Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện hạng mục Trụ sở Hải quan hoàn tháng 12/2024 theo đúng tiến độ tại văn bản số 381/TCHQ-TVQT ngày 08/02/2022.

Ban QLDA Cảng HKQT Long Thành-ACV chỉ đạo nhà thầu thi công xây dựng tiến độ thi công chi tiết hạng mục san nền, hạng mục cọc nhà ga hành khách. Lập tiến độ chi tiết đối với phần mặt bằng đã được bàn giao, tiến độ mặt bằng cần được bàn giao theo từng khu vực, theo thời gian để đảm bảo tiến độ công tác san nền, gửi về Bộ GTVT trước ngày 30/5/2022 để tổng hợp báo cáo. Yêu cầu ACV lập tiến độ lập, thẩm tra, thẩm định của các hạng mục công việc đang triển khai trong giai đoạn thiết kế, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 30/5/2022;

Xây dựng các quy chế phối hợp giữa các nhà thầu, đơn vị trên công trường. Hoàn chỉnh hệ thống Quản lý chất lượng, an toàn lao động (ATLĐ), phòng chống Covid-19 và đảm bảo môi trường. Tổ chức đảm bảo ATLĐ trên công trường và các khu vực có người dân tham gia giao thông;

ACV và Ban QLDA Long Thành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đăng ký tham gia hàng tuần với UBND huyện Long Thành để đề xuất cụ thể các khu vực cần sớm bàn giao, tạm giao trong điều kiện khó khăn trong công tác GPMB; đồng thời báo cáo cụ thể hiện trạng đối với các khu vực tạm giao (khu vực “xôi đỗ”), đề xuất kiến nghị cụ thể làm cơ sở Bộ GTVT làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, làm cơ sở để Ban Chỉ đạo Chính phủ chỉ đạo địa phương đẩy nhanh công tác GPMB;

Chủ động và phối hợp với các Cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, đặc biệt đối với các đơn vị cần phải xin ý kiến đóng góp trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế để yêu cầu tư vấn giải trình, chỉnh sửa kịp thời đáp ứng tiến độ yêu cầu…

Ý kiến của bạn